Wijk bij Duurstede, 3 december 2017. Op 10 november stelde de PCG schriftelijke vragen over de Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaal die op 28 november door wethouder Kosterman werden beantwoord en sinds 1 december zijn te lezen op de website van de gemeente.

Vraag 1: Is het een juiste constatering dat de wijziging harmonisatie kinderopvang peuterspeelzalen financiële gevolgen kan hebben dat individuele ouders 150 % meer kosten kwijt zijn voor hun kind op de kinderopvang?

Antwoord: In 2017 stelt de gemeente € 1,65 per uur beschikbaar voor de kosten van de Peuterspeelzaal voor kinderen van 2 ½ t/m 3 jaar voor maximaal 7 uur per week. De ouders betalen daarnaast een bijdrage van € 3 tot € 4,67 per uur, afhankelijk van de Peuterspeelzaal. Met ingang van 1 januari 2018 verstrekt de gemeente aan ouders van kinderen op een Peutergroep, die niet in aanmerking komen voor de Kinderopvangtoeslag, een bijdrage van € 3 per uur (voor hetzelfde aantal uren). In verband met de nieuwe wettelijke eisen - waarvan 2 leidsters op een groep in plaats van 1 de belangrijkste is- worden de tarieven verhoogd. Deze zullen (volgens de instellingen) tussen de € 7 en € 9,45 per uur komen te liggen, met ouderbijdragen van tussen de tussen de € 4 en € 6,45 per uur tot gevolg.

Vraag 2: Waarom is de informatie over de gevolgen en de exorbitante prijsverhoging zo laat (12 oktober) pas door de gemeente kenbaar gemaakt?

Antwoord: De tarieven worden door de Peuterspeelzalen/Kinderopvanginstellingen vastgesteld en (jaarlijks) voor 1 november aan de ouders bekendgemaakt. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage voor de eerste helft van 2018 is overigens op 29 augustus 2017 door het college vastgesteld en vervolgens aan de instellingen gemeld.

Vraag 3: Deelt het college de mening van de PCG dat de peuterspeelzaal voor de leefbaarheid van Langbroek behouden moet blijven?

Antwoord: Gezien de toenemende eisen aan kwaliteit en personele inzet, en daarmee gepaard gaande stijgende kosten, kunnen wij niet volledig garanderen dat de exploitatie van Humpy op de langere termijn houdbaar blijft. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter bij het bestuur van Humpy, en niet bij de gemeente. Wij blijven zeker met het bestuur van Humpy meedenken over de mogelijkheden om Humpy te laten voortbestaan in Langbroek.

Vraag 4: Wat betekent deze harmonisatie voor alle kinderdagverblijven, gastouders, peuterspeelzalen in onze gemeente?

Antwoord: Door het rijksbeleid zijn de kosten van Kinderopvang voor gezinnen met twee werkende ouders in de afgelopen jaren lager geworden door verhoging van de Kinderopvangtoeslag. Voor de ouders die niet in aanmerking komen voor Kinderopvangtoeslag, stijgen de kosten per 1 januari 2018 (extra) door de verhoging van de kwaliteitseisen. Het is op dit moment te vroeg om te kunnen vaststellen, of de wijzigingen gevolgen zullen hebben voor de deelname aan Peuterspeelzalen/Peutergroep.

Vraag 5: Gaat het college de ontwikkelingen op de voet volgen zodat de peuterspeelzaal Humpy in de kern Langbroek kan blijven voortbestaan?

Antwoord: Zie vraag 3.

Vraag 6: Zijn alle creatieve oplossingen onderzocht om de continuïteit van de peuterspeelzaal Humpy in Langbroek zeker te stellen?

Antwoord: De wet- en regelgeving biedt weinig ruimte. Van de mogelijkheden die er zijn, zal gebruik worden gemaakt.

Vraag 7: Waarom is er niet gekozen voor een inkomensafhankelijke bijdrage?

Antwoord: Er is voor gekozen om de procedure voor de bijdrage zo eenvoudig mogelijk te houden. Een inkomensafhankelijke bijdrage leidt tot veel administratie voor ouders, instellingen en gemeente. Overigens zou een dergelijke regeling -binnen het beschikbare budget naar verwachting niet leiden tot een wezenlijk andere uitkomst.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha