Wijk bij Duurstede, 11 november 2017. Op 19 oktober 2017 stelde de PCG schriftelijke vragen over gratis wifi in de binnenstad. De antwoorden werden op 7 november gegeven door wethouder Kosterman, en op 10 november gepubliceerd op de website van de gemeente.

Toelichting PCG

Precies een jaar geleden heeft de PCG schriftelijke vragen gesteld over het gratis aanbieden van wifi in de binnenstad. De wethouder heeft de boot toen afgehouden omdat veel zaken en consequenties nog niet exact helder waren. Inmiddels is bekend dat er verwacht wordt dat tussen de 6000 en 8000 gemeenten in europa een verzoek gaan indienen voor subsidie voor gratis wifi. Ik mag toch hopen dat het college, die hier vorig jaar oktober door de PCG opmerkzaam is gemaakt, tijdig gestart is met het opstellen van een onderbouwd projectvoorstel zodat de subsidie bij de europese commissie kan worden aangevraagd en de gemeente Wijk bij Duurstede straks bij het opknappen van de binnenstad trots kan melden dat er gratis wifi wordt aangeboden.

EU-subsidie

Gemeenten kunnen nog dit jaar een beroep doen op EU-subsidie om gratis wifi-hotspots te krijgen. Het Europees Parlement, de Europese Raad en de Europese Commissie hebben hier een akkoord over bereikt. De verwachting is dat tussen de zesduizend en achtduizend gemeenten in Europa de zogeheten WiFi4EU-subsidie kunnen gaan aanvragen. De wifihotspots dienen te komen op openbare locaties, zoals bij bibliotheken, ziekenhuizen, parken en pleinen. Projecten zullen alleen geaccepteerd worden op plekken waar de nieuwe gratis wifi-punten niet concurreren met bestaande gratis draadloze netwerken van overheden en bedrijven. De subsidie kan alleen ingezet worden voor de aanschaf van apparaten en de aanleg van een openbaar wifi-netwerk. De gemeenten moeten zelf de kosten van het onderhoud van de wifi-hotspots voor hun rekening nemen. Binnenkort wordt meer informatie verwacht over de nieuwe subsidieregeling, onder andere wanneer deze wordt opengesteld voor aanvragen. Bij de openstelling zal het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ worden toegepast. Het is dus raadzaam om tijdig te starten met het ontwikkelen van een sterk en goed onderbouwd projectvoorstel, dat direct bij de openstelling van de subsidieregeling kan worden ingediend.

(citaat uit oktober 2016)

Recent stond in het Binnenlands Bestuur een berichtje met als kop ‘EU gaat wifi-apparatuur voor gemeenten betalen’. De Europese Commissie (EC) gaat gemeenten geld geven voor wifi-apparatuur om burgers in publieke ruimtes wifi aan te bieden. De financiële boost maakt het voor gemeenten mogelijk om gratis wifi te realiseren op duizenden plaatsen. De wifi is onder meer bedoeld voor gemeentehuizen, ziekenhuizen, parken en pleinen. Voor het plan wordt 120 miljoen uitgetrokken, waarvan naar verwachting minimaal zesduizend gemeenten gebruik gaan maken. Iedere gemeente kan bij de EU een voucher aanvragen om in aanmerking te komen voor subsidie. Iets voor Wijk bij Duurstede?

De vragen

1. Is er inmiddels een goed onderbouwd projectvoorstel opgesteld die als verzoek ingediend kan worden om in aanmerking te komen voor subsidie van de europese commissie voor gratis wifi in de binnenstad?

Antwoord:
Graag verwijs ik u naar de beantwoording van de eerder door u gestelde raadsvragen d.d. 13 oktober 2016 met registratienummner 2016-45. Bij de beantwoording van deze vragen is door ons geen toezegging gedaan dat dit onderwerp door ons ook daadwerkelijk op korte termijn opgepakt zou worden. Zowel bij de begrotingsbehandeling van 2017 als de kadernota 2018 heeft het onderwerp geen prioriteit gekregen en zijn er door de gemeenteraad geen extra middelen ter beschikking gesteld om dit onderwerp op te pakken. Uw vraag moeten we daarom ontkennend beantwoorden.

2. Zo nee, waarom niet? Het principe: “Wie het eerst komt, wie het eerst maalt”zal worden toegepast. Dus haast is geboden.

Antwoord:
A. zie hierboven.
B. Bovendien is de regeling nog niet gepubliceerd. We verwachten dat de maximale bijdrage vanuit Europa ongeveer 20.000 Euro bedraagt. (Er kunnen 6000 gemeenten meedoen en het maximaal beschikbaar bedrag voor de regeling is 120 miljoen Euro). De EU-subsidie dekt de kosten van de apparatuur en installatie van de internettoegangspunten. De ontvanger van de subsidie betaalt zelf het internetabonnement en het onderhoud gedurende ten minste drie jaar. Omdat de regeling en de het aanvraagproces nog niet bekend is, is het lastig om een goede inschatting te maken van de kosten die er mee gemoeid zijn. Alleen al voor het begeleiden van de aanvraag zijn al gauw zo'n 10 - 20 uur noodzakelijk. Daarnaast zullen nog de nodige kosten gemaakt moeten worden voor het projectplan en het uitrollen van het project.

Daarnaast blijkt het aanbieden van gratis wifi in de praktijk niet zo simpel als het lijkt. De aanbieder van de internetdienst moet aan tal van veiligheidsvoorwaarden voldoen. Ook moet de gemeente in dit geval, kunnen garanderen dat het gebruik van het internet via een "openbaar" wifikanaal volkomen veilig is. Hoewel wij het aanbieden van gratis Wifi in de binnenstad op termijn zeker willen overwegen, wordt op dit moment met volle kracht ingezet op het uitvoeren van het Plan van Aanpak voor stadspromotie, zoals vorig jaar door uw raad is vastgesteld. De centrummanager is in overleg met partijen in de binnenstad een actieplan aan het uitwerken, waarin door de stuurgroep Binnenstad prioriteiten zijn aangegeven. Om die reden en ook vanwege complexiteit van het onderwerp "gratis Wifi" heeft dit op dit moment niet de voorrang gekregen. Overigens biedt een aantal horecabedrijven in de binnenstad en ook de VVV goede en gratis Wifi aan, die ook een aantal meters buiten het pand nog bereikt kan worden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha