Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 30 oktober 2017. Tijdens de laatste raadsvergadering stemde de overgrote meerderheid van de raad tegen de motie van de VVD die opriep met betrekking tot provinciale prioriteitstelling doorstroming N229 en N227. Geen enkele andere partij steunde de VVD in haar oproep. Ook SP-er Gert de Heus niet. “Natuurlijk is de bereikbaarheid van onze gemeente ook voor ons belangrijk. Maar ten eerste gebruikte de VVD wel erg slechte argumenten. Ten tweede ligt de bal hiervoor vooral bij ons als raad. De VVD wilde haar verantwoordelijkheid liever afschuiven naar een ander. En ten derde is het college al bezig met mobiliteit”, verwoordt hij.

De gehele raad ziet in mobiliteit een belangrijke zaak is voor de gemeente en de regio. Uit het laatste rapport van de provincie over vertragingen op de provinciale wegen staan de N227 en N229 bij de knelpunten in de toptien, op de plaatsen zes en zeven. “Als de provincie dan de prioriteiten legt bij de eerste vijf knelpunten is dat op zijn zachts gezegd vervelend te noemen. Maar dat betekent niet dat er niks gedaan wordt aan deze problemen”, vertelt SP-wethouder Jeroen Brouwer hierover.

De wethouder legt uit dat Utrecht als economisch sterkste provincie van het land aan het dichtslibben is. “Om sterk te blijven zien de provincie en regiogemeenten wel in dat de mobiliteit aangepakt moet worden, voor auto en openbaar vervoer. Lokaal vinden we het dan bijvoorbeeld jammer dat het kruispunt in Doorn niet wordt aangepakt. Hier was provinciale subsidie voor, maar de gemeente Heuvelrug vond dat een eventuele oplossing voor de kruising te veel andere problemen in het dorp veroorzaakte Aan zo’n besluit doen wij weinig.”

Met betrekking tot de doorstroom van de N229 naar de A12 zitten de betrokken wethouder Hans Marchal en Brouwer met de provincie om tafel. “In Bunnik komen er al 1000 woningen bij, terwijl wij voor onze eigen behoefte er graag 1000 extra willen bouwen. We zijn druk aan het onderzoeken wat dat betekent voor de N229, voor beide verhalen. Daarvoor zitten we half november voor bij het provinciebestuur de aan tafel.” De Heus vult hem aan; “Zij heeft enkele weken geleden bij een bezoek aan de Wijkse Raad gezegd dat als er hier problemen zijn, daar een oplossing voor gevonden moet worden. Daar gaan we dus van uit.”

De oproep die de VVD deed aan het college, om in overleg te treden met de Provincie en zodoende al voor 2018 extra geld te vragen legt De Heus bij de gemeenteraad zelf. “Het is nu eenmaal zo dat als een bestuur van welke overheid dan ook een begroting naar de politieke partijen heeft gestuurd dat alleen de afgevaardigden van deze partijen de begroting nog kunnen veranderen. Dat kan een college helemaal niet voorstellen aan een gedeputeerde. Blijkbaar weet de VVD dat niet. Wij als lokale partijen moeten vooral zelf lobbyen bij de Staten-fracties. Die kunnen dat wel aanpassen.”

De Heus is benieuwd of de VVD daar iets gaat ondernemen. “Het was eigenlijk al een gekke motie. Als gemeente willen we er graag 1000 woningen bij en als je weet dat de provincie het dan vooral over mobiliteit heeft, dan gooi je voor die 1000 extra woningen je glazen op deze manier wellicht al in. Aan de andere kant weten we dat de VVD in de provincie al tegen uitbreiding en zelfs een onderzoek voor extra woningen was. Gelukkig waren andere coalitiepartijen in de provincie wel voor onderzoek. Hopen voor de toekomst van Wijk dat de VVD dan bijgedraaid is”, eindigt De Heus.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha