Wijk bij Duurstede, 20 oktober 2017. Op 10 oktober stelde de VVD schriftelijke vragen over de voortgang winkelcentrum de Heul die op 17 oktober door wethouder Brouwer werden beantwoord en sinds 20 oktober zijn te lezen op de website van de gemeente.

Inleiding

Voorafgaand aan het beantwoorden van uw vragen lijkt het ons goed om een korte algemene toelichting te geven. Wij hebben de gemeenteraad met betrekking tot de herstructurering van De Heul enkele malen vertrouwelijk geïnformeerd. De reden daarvan was en is, dat de strategische positie van de gemeente in de onderhandelingen met diverse partijen direct raakt aan de financiële positie van de gemeente. Dit maakt ook, dat wij vragen daarover niet, of slechts zeer beperkt, kunnen beantwoorden in de openbaarheid. Overigens hebben wij ook de winkeliers dit voorjaar uitgebreid uitgelegd, dat wij een proces zijn ingegaan waarbij wij hen tussentijds niet of nauwelijks kunnen informeren. Daarbij is door wethouder Brouwer ook aangegeven dat zelfs indien na meerdere maanden overeenstemming wordt bereikt met bijvoorbeeld de eigenaar van het winkelcentrum, vervolgens nog met enkele andere partijen tot afspraken moet worden gekomen en dat dit nogmaals een proces van maanden kan worden. Ook bij die onderhandelingen kan de financiële positie van de gemeente direct of indirect worden benadeeld door het verstrekken van inhoudelijke of strategische informatie. Pas nadat er met vastgoedeigenaren en supermarkten overeenstemming zou zijn bereikt, kan er (zoals wij de gemeenteraad al eerder hebben gemeld) meer openheid worden gegeven en het gesprek met de winkeliers worden voortgezet en met omwonenden worden gestart. Overigens zijn wij in deze processen mede afhankelijk van de ontwikkelende partijen en hebben wij slechts een beperkte invloed op de voortgang. Mede naar aanleiding van uw vragen nemen wij het initiatief om de gemeenteraad opnieuw binnenkort vertrouwelijk bij te praten.

Vraag 1

Wat is de huidige status van het plan en wanneer kan de realisatie van het plan gaan starten?

  • Antwoord: Er is op dit moment nog geen overeenstemming met alle partijen die voor een herstructurering noodzakelijk zijn. Daarmee bestaat er ook geen concreet zicht op een start van de realisatie. Wel zijn wij met partijen in gesprek.

Vraag 2

Is er tussentijds voldoende gecommuniceerd met de betrokken winkeliers?

  • Antwoord: Zoals hierboven al is aangegeven hebben wij de winkeliers dit voorjaar uitgebreid uitgelegd, dat wij een proces zijn ingegaan waarbij wij hen tussentijds niet of nauwelijks kunnen informeren. Zeer onlangs is er nog contact geweest met de winkeliers waarbij de status (zoals onder antwoord 1 is aangegeven) is toegelicht.

Vraag 3

Wat betekent de wel erg lange doorlooptijd voor de economische ontwikkeling van de winkels?

  • Antwoord: Dit betekent dat de versterking van het winkelcentrum, en daarmee de economische kansen voor de winkeliers, die ons voor ogen staat (nog) geen invulling krijgt. Wij ontvangen tegenstrijdige signalen over het functioneren van het winkelcentrum. Enerzijds geven de winkeliers aan dat de omzet terugloopt. Anderzijds geeft Jumbo ons aan, dat hun supermarkt in De Heul nog goed draait.

Vraag 4

In hoeverre gaat de gemeente financiële risico’s lopen? Antwoord: Dit raakt direct aan de financiële positie van de gemeente en op deze vraag krijgt u in de openbaarheid dan ook geen antwoord.

Vraag 5 

Is er wellicht sprake van een impasse?

  • Antwoord: Er is niet zoveel voortgang als wij zouden willen maar er is geen sprake van een impasse.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha