Wijk bij Duurstede, 13 oktober 2017. Op 21 september stelde de VVD schriftelijke vragen over cameratoezicht die op 10 oktober door de burgemeester Poppens werden beantwoord en sinds 13 oktober zijn te lezen op de website van de gemeente. Ook de bijlages zijn daar te lezen.

Inleiding

Op 19 april 2017 heeft de fractie van de VVD vragen gesteld aan het college inzake “toename auto-inbraken Wijk bij Duurstede”. De verantwoordelijk portefeuillehouder burgemeester Poppens, heeft op 23 mei geantwoord. Hierin is aangegeven dat er op dat moment informatie werd ingewonnen over de mogelijkheid van cameratoezicht in de gemeente, o.a. informatie m.b.t. ervaringen in andere gemeenten.

Vraag 1

Daar het antwoord inmiddels 4 maanden geleden is gegeven, is de fractie van de VVD benieuwd naar de stand van zaken m.b.t. de informatie vergaring en wat dit heeft opgeleverd.

  • Antwoord: In mei 2017 is toegezegd dat de gemeente een afweging maakt in hoeverre cameratoezicht proportioneel is en een daadwerkelijke bijdrage levert aan de aanpak van de autokraken. Hierbij is aangegeven dat de mogelijkheid van een ANPR-camera (Automatic NumberPlate Recognition) zwaar meeweegt. Een ANPR-camera registreert namelijk kentekens en is direct gekoppeld aan de database van de politie waarin de gestolen voertuigen, verdachte voertuigen en gestolen kentekenplaten geregistreerd staan. Een verdacht kenteken wordt door de ANPR-camera automatisch doorgegeven aan de meldkamer politie. Dit is een voordeel ten opzichte van regulier cameratoezicht waarbij beelden worden gemaakt, opgeslagen en later uitgekeken moeten worden. Uit de afweging is daarom naar voren gekomen dat regulier cameratoezicht in onvoldoende mate bijdraagt aan de aanpak van de autokraken. De investeringen hierin staan niet in verhouding met de mogelijke opbrengsten. Alleen wanneer er sprake is van een ANPR-camera heeft cameratoezicht een toegevoegde waarde en draagt daadwerkelijk bij aan de bestrijding van mobiel banditisme. Bij mobiel banditisme gaat het om georganiseerde groepen die wisselend in het land actief zijn en het voorzien hebben op technische zaken zoals airbags, koplampen, ingebouwde navigatie etc. De daders van mobiel banditisme komen doorgaans van buiten de gemeente en maken vaak gebruik van gestolen voertuigen of gestolen kentekenplaten. Daarom is het gebruik van een ANPR-camera en directe opvolging door de politie belangrijk. Daarnaast levert een ANPR-camera ook inzicht in verkeersbewegingen van daders van woninginbraken, bedrijfsinbraken, ramkraken en ondermijnende criminaliteit. De conclusie is dat ANPR-cameratoezicht het meest effectieve instrument is voor de huidige problematiek. De gemeente is dan ook al in overleg met de politie over de mogelijkheid van het toepassen hiervan. De politie is hierin een belangrijke partner aangezien deze vorm van cameratoezicht niet valt onder gemeentelijke regelgeving (APV) maar wordt geplaatst in het kader van opsporing op grond van artikel 3 van de Politiewet. Ook de Officier van Justitie heeft hierin een rol aangezien hij besluit of een dergelijke vorm van cameratoezicht toegepast kan worden. De gemeente stelt daarvoor een probleemanalyse op. In de Lokale Driehoek (gemeente, politie, openbaar ministerie) wordt daarom de inzet ANPR-cameratoezicht besproken. Op verzoek van de burgemeester plant de politie al geruime tijd elke maand een nacht in waarin drie tot vier politieauto’s met ANPR-camera in het gebied Wijk bij Duurstede / Utrechtse Heuvelrug surveilleren en kentekens scannen.

Vraag 2

De VVD wil het college verder helpen in haar zoektocht naar ervaringen in andere gemeenten door er op te wijzen dat de gemeenten Vught en Heusden reeds hebben besloten camera’s te gaan plaatsen. Vught en Heusden geven daarbij aan dat de plaatsing voldoet aan de richtlijnen van de autoriteit persoonsgegevens. Is het college bereid contact te leggen met betreffende gemeenten en deze werkwijze over te nemen?

  • Antwoord: Met de gemeente Vught is uitgebreid telefonisch contact geweest over de wijze waarop daar het ANPR-cameratoezicht wordt ingevoerd. Uit dit gesprek zijn diverse concrete aanbevelingen naar voren gekomen.

Vraag 3

De VVD Wijk bij Duurstede wil graag weten hoeveel diefstallen vanaf/uit auto en woninginbraken er in de periode 1 april t/m 20 september 2017 in de gemeente Wijk bij Duurstede zijn gepleegd.

  • Antwoord: Het aantal woninginbraken en autokraken in Wijk bij Duurstede ligt al jaren onder het regionale gemiddelde. Incidenteel is er sprake van een piek. De laatste piek aan autokraken betrof de nacht van 17 op 18 maart 2017. In dat weekend zijn er 18 inbraken in auto’s gepleegd. Het aantal autokraken en woninginbraken in de door u gevraagde periode van april 2017 tot en met september 2017 zijn in de bijlage weergegeven.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha