Wijk bij Duurstede, 15 september 2017. Op 31 juli stelde het CDA schriftelijke vragen over het stoppen van de Pronckheer met kanoverhuur door dwangsom HDSR. Op 12 september werden de schriftelijke vragen door de verantwoordelijk wethouder beantwoord en sinds 15 september zijn ze te lezen op de website van de gemeente.

Vraag 1

Is het college op de hoogte van het conflict tussen HDSR en de Pronckheer?

  • Antwoord: Ja, via de pers hebben wij kennis genomen van het conflict. Ook ontvingen we enkele mails over deze kwestie.

Vraag 2

Zo ja, welke rol heeft het college gespeeld om een oplossing te vinden in dat conflict?

  • Antwoord: Voor de goede orde zij gemeld, dat de gemeente geen partij is in de kwestie tussen De Pronckheer en het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Toen wij kennis namen van het conflict hebben we navraag gedaan bij het hoogheemraadschap met het verzoek om een toelichting op de gerezen problemen. De beantwoording van uw vragen is ook met HDSR afgestemd en de gemeente wordt op de hoogte gehouden van het vervolg.

Vraag 3

Wat is de precieze reden/overtreding waarom het waterschap een dwangsom heeft opgelegd?

  • Antwoord: Het hoogheemraadschap geeft hierop als antwoord dat de Pronckheer 2 pontons in de Kromme Rijn heeft geplaatst, elk 2 bij 5 meter, waaraan kano's zijn afgemeerd voor kanoverhuur. Hierdoor wordt de doorstroming en het maaionderhoud in de Kromme Rijn belemmerd. Ook moet er onderhoud aan de beschoeiing worden uitgevoerd, wat door de pontons bemoeilijkt wordt. Voor de pontons met de kano's is geen vergunning verleend of aangevraagd. Er is overleg gevoerd om tot een oplossing te komen, maar de pontons werden niet weggehaald. Daarom is een last onder dwangsom opgelegd om de overtreding te beëindigen. Inmiddels is het overleg om tot een oplossing te komen hervat.

Vraag 4

Gaat het college nog stappen ondernemen om alsnog de dwangsom van tafel te krijgen? Zodat gasten van buiten en eigen inwoners weer kunnen genieten van de unieke ervaring van varen op de Kromme Rijn?

  • Antwoord: Zoals onder vraag 2 is gemeld, is het een kwestie tussen het hoogheemraadschap en de Pronckheer. Het hoogheemraadschap geeft aan dat zij aanstuurt op een minnelijke oplossing. Recent is daartoe een overleg geweest tussen HDSR en de Pronckheer; het eerste resultaat daarvan is dat de zg. begunstigingstermijn van de last onder dwangsom in elk geval is verlengd van 1 augustus tot 21 augustus. De Pronckheer en HDSR zoeken naar een oplossing. We hebben begrepen dat de gesprekken in een positieve sfeer verlopen. 

Vraag 5

Kan de mogelijkheid van kanoën op de Kromme Rijn blijven bestaan in onze gemeente? Mag een andere ondernemer deze toeristische activiteit overnemen?

  • Antwoord: Met deze vraag loopt u op de zaken vooruit, maar in een negatief scenario mag een andere ondernemer de toeristische activiteit (het kanoën) overnemen. De gerezen kwestie tussen HDSR en de Pronckheer is niet van invloed op de toeristisch recreatieve ambitie van het college en de mogelijkheden tot kanoën op de Kromme Rijn. In haar antwoord geeft HDSR aan dat het mogelijk is de activiteiten (het hebben van een vlonder/steiger en het afmeren van kano's) binnen het bestaande beleid te vergunnen. Als een vergunning is verleend en de daarin opgenomen voorschriften worden nageleefd, is er geen probleem om de gewenste activiteiten uit te (blijven) voeren. Er wordt overleg gevoerd over de wijze waarop dit gerealiseerd kan worden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha