Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 4 september 2017. De gemeenteraadsfractie van de VVD Wijk bij Duurstede heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het in 2016 en tot nu toe in 2017 aantal opgenomen statushouders/vergunninghouders in de gemeente.

In dat kader heeft de VVD fractie voor het zomerreces tegen de nieuwe huisvestingsverordening gestemd omdat daarin de urgentieverklaring voor statushouders (asielzoekers die een eerste voorlopige verblijfsvergunning hebben gekregen) voor het verkrijgen van een huurwoning is opgenomen. Op 16 december 2016 is deze urgentieverklaring op voorstel van de landelijke VVD uit de landelijke Huisvestingswet verdwenen. In het voorstel voor de nieuwe gemeentelijke huisvestingsverordening Wijk bij Duurstede 2017 werd dit echter gerepareerd door de urgentieverklaring voor statushouders daarin alsnog weer op te nemen.

De VVD vindt de urgentie voor statushouders oneerlijk voor de woningzoekenden uit de eigen gemeente die al jaren op een wachtlijst staan. Met het huisvesten van de door de rijksoverheid opgedragen aantallen statushouders in huurwoningen worden de wachtlijsten elk jaar extra zwaar belast. Elke uitgegeven huurwoning aan een statushouder betekent een woning minder ter beschikking voor de eigen inwoners op de wachtlijst.

De VVD wil als gemeente Wijk bij Duurstede ook verantwoordelijkheid dragen voor het opnemen van de aan onze gemeente opgedragen aantallen statushouders, maar vindt dat er onderzoek moet worden gedaan naar alternatieven zoals bijvoorbeeld overleg voor plaatsing van statushouders met gemeenten waar een overschot is aan huurwoningen. Ook kan in de eigen gemeente worden gekeken naar verbouwing van leegstaande bedrijfs/kantoorpanden of het plaatsen van alternatieve éénkamerwoningen voor éénpersoons huishoudens. Van deze laatste categorie woningen kunnen dan ook de éénpersoons huishoudens en starters op de woningmarkt die op de wachtlijst staan profiteren.

Daarnaast heeft de VVD-fractie bij de behandeling van de kadernota in juni, waarin de prioriteiten voor de komende jaren worden vastgelegd, aangegeven dat we niet meer statushouders moeten opnemen dan ons door de rijksoverheid is opgelegd. Dat heeft niet alleen te maken met het toewijzen van woningen, maar ook met het vermogen van onze gemeenschap om deze groep nieuwkomers op te nemen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het gebruik van de noodzakelijke sociale voorzieningen. Met het opnemen van het opgedragen aantal statushouders nemen we onze verantwoordelijkheid om deze groep mensen te helpen en kijken we ook goed naar wat dit betekent voor onze Wijkse gemeenschap. Dat is sociaal en rechtvaardig voor iedereen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha