Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Op 1 maart 2021 publiceert het AD een artikel “Windmolens blijken regionale splijtzwam”. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede kondigt via de media aan dat de gezamenlijke zoektocht met gemeenten Bunnik, Houten en Utrechtse Heuvelrug eenzijdig door gemeente Wijk bij Duurstede wordt afgeblazen. De vier online-bijeenkomsten zijn in de ogen van het college van Wijk bij Duurstede onbehoorlijk verlopen en resulteerden in veel geschreeuw. Verantwoordelijk wethouder Marchal -naar eigen zegge gesteund door het voltallig college van B&W in gemeente Wijk bij Duurstede- houdt het met het zoeken naar gezamenlijke locaties voor wind- of zonne-energie voor gezien.

Raadslid Boonzaaijer (D66 Houten) wreef de ogen uit toen ze het artikel las. “De Kromme Rijn gemeenten hebben de ambities om uiterlijk 2040/2050 energieneutraal te zijn om bij te dragen aan het Klimaatakkoord van Parijs. We moeten samen alle zeilen bijzetten om deze doelstelling te bereiken. Het vinden van geschikte locaties voor windmolens en zonnevelden in ons mooie buitengebied is zeker niet gemakkelijk. Naast inwoners die enthousiast zijn, zijn er ook inwoners die zich zorgen maken over de aantasting van het landschap, over het woongenot of gezondheid. Het helpt dan niet als een gemeente in een al vergevorderd proces er uit stapt als deze zoektocht zich in alle complexiteit ontvouwt.

In de zoektocht naar wind- en zonne-energie is het uitgangspunt ‘iedereen doet mee en levert een bijdrage’. Hoe verhoudt zich dit solidariteitsprincipe tot deze eenzijdige stap van de gemeente Wijk bij Duurstede om uit dit zoekproces te stappen? Wethouder Marchal is van mening dat er tegenover de lasten ook de lusten moeten staan. Waar blijft dan de intrinsieke motivatie van Wijk bij Duurstede om bij te dragen aan het Klimaatakkoord? ”

De fractie van D66 in Houten heeft dan ook schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders in Houten hierover.

Ook raadslid Van Asperdt (D66 Wijk bij Duurstede) werd totaal verrast. “De gemeenteraad heeft besloten om mee te doen aan dit gezamenlijk traject om gezamenlijk naar locaties in het Kromme Rijngebied te gaan zoeken. Prima: D66 wil graag een slag vooruit maken op het gebied van duurzaamheid. En dan lees je maandag 1 maart uit de krant dat gemeente Wijk bij Duurstede de handdoek eenzijdig in de ring werpt. Dit is slecht nieuws”. Ook hij heeft via schriftelijke vragen opheldering gevraagd aan het college van B&W in Wijk bij Duurstede. Hij vervolgt: “Afgelopen vrijdag verzocht het college in Wijk bij Duurstede per memo nog om uitstel, meer tijd. En maandag lees je in de krant dat gemeente Wijk bij Duurstede er eenzijdig uit stapt. Heeft dat wellicht te maken van de motie van coalitiepartner VVD die wil dat het zoekproces naar wind- en zonnelocaties on hold gezet wordt? Ik wil graag ook hier opheldering over”.

De fracties van zowel D66 in Houten als D66 Wijk bij Duurstede werden compleet overvallen door het krantenartikel. Raadslid Boonzaaijer hier over: “Ik had vooraf een bericht van het college van Wijk bij Duurstede wel op prijs gesteld, zeker als je intensief samenwerkt. Maar ik hoop vooral dat de vier gemeenten weer snel met elkaar aan tafel gaan en samen blijven optrekken om onze duurzaamheidsambities te realiseren” Ook Van Asperdt werd overvallen: “Ook wij lazen uit de krant dat het college niet meer samenwerkt met de andere gemeenten. Dat is een ongebruikelijke en onplezierige gang van zaken, dit soort nieuws hoort je te bereiken via het college, niet via de krant natuurlijk”.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha