Wijk bij Duurstede, 31 augustus 2017. Op 17 augustus stelde de VVD schriftelijke vragen over “Afsluiting Achterdijk” die op 29 augustus door de verantwoordelijk wethouder werden beantwoord en sinds 31 augustus zijn te lezen op de website van de gemeente.

Inleiding

De wethouder schrijft: ”Begin 2014 is de provincie Utrecht gezamenlijk met de gemeenten Bunnik en Houten een onderzoek gestart naar maatregelen om te komen tot een integraal plan voor het weren van verkeer uit het buitengebied tussen Houten en Bunnik. Basis hiervoor zijn de ideeën van bewoners en hun wens om het gebied autoluw te maken.

Op 31 maart 2015 heeft de provincie besloten een nieuwe verbindingsweg aan te leggen vanaf de N421 naar de A12 in de richting van Arnhem, onder voorwaarde dat Rijkswaterstaat hiermee instemt. Inmiddels heeft de minister van Infrastructuur en Milieu ingestemd en heeft hiervoor op 14 maart 2017 samen met de provincie Utrecht een overeenkomst getekend. Met deze overeenkomst wordt de mogelijkheid voor deze verbindingsweg vastgelegd.

In de overeenkomst geeft het Rijk tevens aan dat er op termijn een volledige aansluiting, dus ook vanuit de richting Arnhem, op de N421 moet komen. Ook is in de overeenkomst opgenomen dat er een nieuwe fietskruising met de A12 ter hoogte van de huidige voetgangersbrug moet komen. Met deze oplossing ontstaat er een goede en snelle fietsroute van Houten naar het station Bunnik en Utrecht Science Park (De Uithof).

Plannen om de Achterdijk voor doorgaand verkeer af te sluiten zijn echter niet nieuw. Deze afsluiting maakte al onderdeel uit van de bestuursovereenkomst A12 Salto, Doorkijken en Uitvoeren, uit 2009, waar ons college op 3 maart 2009 mee heeft ingestemd en heeft medeondertekend.

Vraag 1

In hoeverre is de gemeente Wijk bij Duurstede geïnformeerd over de plannen van Houten en Bunnik om de Achterdijk tussen Bunnik en Houten voor doorgaand verkeer af te gaan sluiten?

  • Antwoord: Hierover is de gemeente Wijk bij Duurstede niet formeel geïnformeerd. Wel was bekend dat de gemeenten Houten en Bunnik samen met bewoners en de provincie bezig waren met onderzoek naar mogelijkheden het spitsverkeer door het buitengebied te weren en het gebied veiliger te maken voor fietsers. Dit gebeurt in relatie met de realisatie van een nieuwe ontsluiting van Houten naar het Oosten.

Vraag 2

Houten en Bunnik zijn in overleg met de provincie. In hoeverre is de gemeente Wijk bij Duurstede hierbij betrokken?

  • Antwoord: De gemeente is hier niet bij betrokken.

Vraag 3

Wat zijn de consequenties voor onze inwoners die in Utrecht werken? Is het college al bezig met deze kwestie of bent u net als de VVD ook overvallen door deze berichtgeving?

  • Antwoord: Wat het effect is op inwoners die in Utrecht werken is niet bekend, net zo min als bekend is hoeveel Wijkenaren gebruik van de sluiproute maken. Zoals uit de inleiding blijkt zijn wij niet verrast door de wens de Achterdijk af te sluiten. In 2009 hebben wij al ingestemd met de afsluiting door ondertekening van de bestuursovereenkomst A12 Salto.

Vraag 4

In hoeverre kan de N229 (Wijk bij Duurstede naar Bunnik) de extra verkeersdruk aan?

  • Antwoord: Uit de op de 23e augustus aan de bewoners van het buitengebied van Houten en Bunnik gegeven presentatie concluderen wij, dat na uitvoering van alle maatregelen, de druk op de N229 gelijk blijft.

Vraag 5

Is er al informatie ontvangen over de besluitvorming?

  • Antwoord: De provincie en de raden van Bunnik en Houten nemen nog dit jaar een besluit.

Vraag 6

Welke stappen gaat ons college zetten om tijdig in gesprek te komen met de betrokken gemeenten en de provincie?

  • Antwoord: Provinciale Staten en onze griffie zoeken naar een datum voor het geven van een presentatie over de maatregelen in het buitengebied.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha