Wijk bij Duurstede, 15 januari 2021. Op 5 januari stelden Wietse Smit van de BBnu fractie en Steven Verhaar van de VVD fractie schriftelijke vragen aan het college inzake de Gemeentelijke Verduurzamings Regeling (GVR) 2021. Op 12 januari werden de vragen beantwoord en zijn sinds 15 januari te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "De VVD en BB zijn voor verstandige verduurzaming en juichen in principe innovatieve ideeën toe. In de Raad zijn diverse voorbesprekingen over de GVR geweest. Deze voorbesprekingen en aanvullende technische vragen hebben nog niet het gewenste inzicht verschaft.

Daarvoor pleitten BB en VVD in de Raadvergadering van 15 december 2020. Wij willen dat de invoering van de GVR/Woonpas en bijbehorende baatbelasting op een verantwoorde manier gebeurt. Bevredigende antwoorden op onze vragen t.b.v. de deelnemende inwoners en onze gemeentekas zijn essentieel voor verantwoorde doorvoering van deze constructie.

Naast risico’s voor de gemeente, die in kaart zijn gebracht door onze eigen accountant (waar wij liever specialisten hadden gezien) kleven er ook risico’s aan deze regeling voor de deelnemers.

De VVD en BB vinden dat nu de gemeente deze regeling aanbiedt, alle risico’s voor de (toekomstige) deelnemers volledig transparant moeten zijn, zodat de deelnemende inwoners goed kunnen overzien, welke voor- en nadelen er door deelname aan verbonden zijn. Wij stellen deze vragen ook, zodat voor iedereen duidelijk wordt wat de consequenties van deze regeling zijn op korte en langere termijn".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha