Wijk bij Duurstede, 27 november 2020. Op 16 november stelde Marco Petri van de PCG en Jos Soons van de DuurzaamWijk fractie schriftelijke vragen aan het college over een Bikescout bij rotonde De Geer. Op 24 november werden de vragen beantwoord en zijn sinds 27 november te lezen op de website van de gemeente.

Kopie/Paste?

Geregeld wijst de redactie van ditiswijk.nl de gemeente, via een e-mail, erop dat namen, partijen of data onjuist worden weergegeven in de beantwoording van gestelde vragen door raadsleden. In de beantwoording van deze vragen worden in onderwerp de partijen PCG en SP genoemd dit is voor vijftig procent juist. 

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Uit een persbericht blijkt dat er bij onze buurgemeente Utrechtse Heuvelrug in Leersum bij de rotonde de Donderberg een bikescout door de provincie wordt gerealiseerd. Dit triggerde mij voor het verhogen van de veiligheid van de rotonde de Geer. In het verleden heeft collega raadslid Jos Soons getracht dit ook te realiseren.

Gisteren vond er bij rotonde De Geer voor de 2e keer deze maand een aanrijding plaats. Dit keer tussen een auto en een scooter. Op Ditiswijk.nl staat een opsomming van het aantal ongevallen/aanrijdingen met daarbij de vermelding dat de opsomming niet volledig is. De verkeersveiligheid bij de rotonde is al een paar keer onderwerp van discussie geweest. Het college had toch toegezegd dat er gekeken zou worden naar lichte ingrepen om de veiligheid voor fietsers/scooters te vergroten? Volgens de PCG-fractie is er tot op heden niets gebeurd.”

Met betrekking tot de ongevallen op de rotonde De Geer heeft de PCG vragen gesteld die geregistreerd zijn onder: “2020-42 Schriftelijke vragen PCG inzake ongevallen rotonde De Geer” met een datum van 26 oktober 2020. Het uitblijven van een antwoord tot op heden is niet in overeenstemming met de regels die we met z’n allen hebben afgesproken".

De opsomming ongevallen is niet volledig. Niet van elk incident wordt door de politiemeldkamer een perswaarschuwing verstuurd. Niet bij elk incident is de redactie in de gelegenheid om aanwezig te zijn.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha