Wijk bij Duurstede, 20 november 2020. Op 3 november stelden D66 (B. van Asperdt), PCG (Jan-Dirk de Bruijn), Duurzaam Wijk (Jos Soons) en CDA (Gerard Migchels) en VVD (Sybren v.d. Velden) fracties schriftelijke vragen aan het college over een vuurwerkverbod en de vuurwerkbonus. Op 17 november werden de vragen beantwoord en zijn sinds 20 november te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Volgens de NOS (zie: “zes gemeenten voeren totaal vuurwerkverbod in” H. v.d. Parre/NOS 30 oktober 2020) zullen gemeenten Rotterdam, Nijmegen, Heumen, Gennep, Soest en Mook en Middelaar tijdens de jaarwisseling een totaalverbod op afsteken van vuurwerk introduceren. Het Kabinet wil nog niet zeggen of het dit jaar met een totaalverbod komt. D66, PCG, Duurzaam Wijk en CDA zoeken opheldering en zijn bovendien benieuwd of -als er geen totaalverbod komt- het college in dat geval plannen heeft voor een ‘vuurwerkbonus’. Partijen overwegen verder dat in de coronatijd de zorg, politie, BOA’s en andere publieke diensten de handen vol hebben. Is het mede hierom niet wijs om een verbod in te stellen en komt het college met voorstellen? Tot slot vragen partijen zich af of vuurwerk afsteken tijdens de jaarwisseling niet leidt tot grote groepen mensen op straat. Komt dan de anderhalve meter afstand houden niet in gevaar? Mede-indiener VVD kan zich niet terugvinden in een compleet vuurwerkverbod voor gemeente Wijk bij Duurstede. Anders dan andere indieners is zij van mening dat handhaving van een verbod juist BOA's, politie en anderen extra belast".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha