Wijk bij Duurstede, 20 november 2020. Op 19 oktober stelde Jos Soons van de DuurzaamWijk fractie schriftelijke vragen aan het college over het lokaal aanbesteden. Op 17 november werden de vragen beantwoord en zijn sinds 20 november te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "De raad heeft in 2016 een motie goedgekeurd waarin gesteld werd dat de gemeente bij voorkeur lokaal moet aanbesteden en enkel bij gebleken incompetentie van lokale toeleveranciers elders kan inkopen. Althans, dat was o.i. de strekking van de motie (Motie Reg. nr: 20161108 M4 unaniem aangenomen).

In deze toelichting worden een aantal recente ontwikkelingen, verbouwing Oude Stadhuis en aanleg parkeerplaatsen Walplantsoen, voor het voetlicht gebracht die duidelijk maken dat er nog weinig terecht komt van het navolgen ervan.

Het is ons, en aannemelijk ook de Wijkse leveranciers, onduidelijk wat wel valt onder de criteria van lokaal aanbesteden en wat niet.

Willen wij de Wijkse ondernemers serieus nemen dan is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium eisen, procedures en projectfasen duidelijk kenbaar te maken en deze te communiceren naar de ondernemers?". De rest van de lange toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha