Wijk bij Duurstede, 14 november 2020. Op 10 november 2020 heeft de raad de Begroting 2021-2024 unaniem vastgesteld. Het sluitstuk van een bijzonder proces, waarin raad en college samen de begroting hebben gemaakt. 'We zijn trots op dit resultaat, op het sámen optrekken, om te komen tot wat het beste is voor de inwoners en ondernemers in onze mooie gemeente', aldus de gemeente Wijk bij Duurstede.

De titel ‘Sturen in de storm’ is niet alleen zoals het voelt, maar ook zoals het is. Een gezondheidscrisis die de wereld en ook Wijk bij Duurstede in haar greep houdt en vele gevolgen heeft. En een groot takenpakket, waar we als gemeente verantwoordelijk voor zijn. Maar waarvoor we financieel niet in staat worden gesteld het uit te voeren. Twee aanleidingen die zorgen voor zwaar weer. Beide zaken brengen een grote onzekerheid met zich mee. Waarbij het ook niet duidelijk is hoe lang zekerheid op zich laat wachten.

Om dat te helpen versnellen, sturen we de volgende boodschap naar Den Haag: het Gemeentefonds is structureel ontoereikend voor de taken die we moeten uitvoeren. En de ontwikkeling daarin gaat nog niet de goede kant op. Rijk, kom over de brug! Om het Rijk te helpen die stap te zetten, sturen raad en college gezamenlijk een rekening naar de minister voor de werkzaamheden die we van het Rijk moeten uitvoeren, maar waar geen inkomsten tegenover staan. De hoogte van deze rekening is € 3,4 miljoen.

Begroting 2021 heeft een negatief saldo van € 270.000

Op dit moment is een beperkt aantal keuzes gemaakt. Onvermijdelijke ontwikkelingen worden nu wel al begroot. En enkele besparingen voeren we nu ook al door. Verder stijgt de Onroerende Zaak Belasting (OZB) met alleen een inflatiecorrectie van 1,5%. De overige keuzes, om tot een realistische en duurzaam sluitende begroting te komen, maken we in het voorjaar.

Voorjaarsnota 2021 geeft duidelijkheid

Vanaf januari gaan raad en college in gesprek over de hoofdopgaven van onze gemeente. Deze hoofdopgaven zijn kwetsbare inwoners, wonen, duurzaamheid, economie en werkgelegenheid en het voorzieningenniveau.

In die gesprekken wordt in de volle breedte gekeken naar de keuzes die gemaakt kunnen worden. En bij dit gesprek over de hoofdopgaven kijken we ook of er grote, langdurige projecten of trajecten zijn, waar besparingen/bezuinigingen zijn te realiseren. In de periode tot de Voorjaarsnota 2021 wordt ook duidelijk(er) hoe de decembercirculaire uitpakt (hoeveel geld krijgt de gemeente Wijk bij Duurstede uit het -herziene- Gemeentefonds). En hoe groot de compensatie is, die gemeenten uiteindelijk krijgen voor het compenseren van kosten door de coronacrisis.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha