Wijk bij Duurstede, 13 november 2020. “Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen drie weken nadat de vragen zijn binnengekomen. Deze termijn kan met nog een week worden verdaagd, onder de voorwaarde dat de vragensteller daarvan op de hoogte wordt gesteld”.

Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, krijgt de vragensteller daarvan van het college gemotiveerd bericht, waarbij aangegeven wordt de termijn waarbinnen beantwoording plaats zal vinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord”. Dit is het antwoord van de gemeente op een vraag van de redactie van ditiswijk.nl of de termijnen die genoemd worden op de website van de gemeente, twee weken nadat de vragen zijn binnengekomen dienen deze te zijn beantwoord, nog actueel zijn.

Meer dan zes weken

Op 18 september stelde Niek van Staden van de GroenLinks fractie schriftelijke vragen aan het college inzake vergroening van het te vernieuwen winkelcentrum de Heul. Op 9 november, zes weken na het indienen van de vragen, informeerde de redactie van ditiswijk.nl naar de status van deze vragen en wanneer de beantwoording zou plaatsvinden. De griffie liet weten dat de antwoorden vanaf 13 november te lezen zijn op de website van de gemeente. Vandaag was in de beantwoording op de website van de gemeente te lezen dat de vragen op 10 november zijn beantwoord en vandaag publiekelijk zijn gesteld.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: “De plannen voor het vernieuwde winkelcentrum de Heul (https://wijkvernieuwt.nl) zien er in vele opzichten prachtig uit! Ruimte voor ondernemen en toekomstige brede school, 0 op de meter woningen voor verschillende doelgroepen en opwek van duurzame energie. Net als het Groenberaad vragen we ons wel af of het niet te veel een stenen vlakte wordt, met parkeerplekken die voor een flink deel leeg blijven. Gelet op de wens van een ruime meerderheid van onze inwoners om hun leefomgeving groener te krijgen en de problemen rondom klimaatadaptatie, is dat een serieuze zorg. Groen in de omgeving is aantoonbaar goed voor huizenprijzen, gezondheid, productiviteit, sociale veiligheid en biodiversiteit”.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha