Wijk bij Duurstede, 8 november 2020. Op 13 oktober stelde Wietze Smit van de Wijknu fractie schriftelijke vragen aan het college over bezuinigen in ambtelijke uren, extern advies. Op 3 november werden de vragen beantwoord en zijn te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Het is ons opgevallen dat er dossiers jarenlang doorlopen, waarbij flinke kosten gemoeid zijn. Ik noem als voorbeeld ‘Bosschewaarden’ of ‘Museum in het Stadskantoor’. Ik wijs op de onnodig ingewikkeld gemaakte gunningsprocedure voor zonneweiden, de lobby om 2.000 extra huizen. Willekeurige voorbeelden, maar helaas momenteel actueel.

Wij hebben ons niet uitputtend verdiept in het aantal slepende dossiers of de kosten die hiermee gemoeid zijn, maar een kleine oproep heeft genoeg materiaal opgeleverd om te vermoeden dat er winst valt te behalen bij een ‘opschoning’.

Gezien het feit dat er ca. 1,5 tot 2 miljoen per jaar wordt uitgegeven aan externe inhuur, kan een opschoning ruimte vrijmaken in de ambtelijke capaciteit om flink te besparen op de externe inhuur".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha