Wijk bij Duurstede, 7 november 2020. Op 12 oktober stelde Corrie de Groot van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over griepvaccinaties bij de diverse Huisartsen(praktijken). Op 3 november werden de vragen beantwoord en zijn te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Zaterdag 10 oktober jl. werden wij opgeschrikt door berichten van grote groepen mensen , die in lange rijen op afstand van elkaar wachtten bij Medisch Centrum Zandweg op de jaarlijkse griepprik. Er waren zoveel mensen dat er een fietspad voor moest worden afgesloten en de mensen moesten worden omgeleid. Ook ontstond soms een wat grimmige sfeer (ook mede door passerende en/of wachtende voorbijgangers), waarbij ruzie ontstond. De SP is verrast door deze ´chaos´. Het krijgen van een griepprik is immers een jaarlijks terugkerende zaak, waarbij in deze tijd de toeloop wellicht extra groot was. En dat terwijl bijvoorbeeld het E&E Gasthuis (waar normaliter de vaccinatie plaatsvindt) dicht is vanwege de Civid19. Kortom: er was voor ons genoeg geweest om vooruit contact te zoeken met huisartsen, want regeren is vooruitzien. En het contact is juist via andere kanalen (Jeugdzorg) beter geworden.

Een telefoontje was dus zo gepiept. Met een strak afsprakenbeleid (niet ongewoon in de zorg) van de huisarts en nauw overleg vooraf met de betreffende instanties, was wat ons betreft veel ‘ellende’ voorkomen.

Wij maken ons als SP ernstig zorgen over het gebrek aan coördinatie vooraf. Zeker in een tijd waar het college brieven stuurt naar de inwoners, om te wijzen op de risico’s en de problemen die kunnen ontstaan. Nogmaals. Regeren is ook vooruitzien en dus extra nadenken. Juist door de organisatie die het Wij-denken tijdens de crisis zo belangrijk vindt. Vandaar deze schriftelijke vragen".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha