Wijk bij Duurstede, 8 november 2020. Op 6 oktober stelden Gerard Michels van de CDA en Frank Brouwer van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over burgerparticipatie bij klimaatprojecten. Op 3 november werden de vragen beantwoord en zijn te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Het rechtssysteem is soms ondoorgrondelijk. Vele organisaties wenden zich tot aan het Europese Hof, het hoogste rechtsorgaan in Europa om gelijk te halen. Uitspraken van dit Hof tellen, hoe vervelend soms ook, voor alle betrokken lidstaten overheden en inwoners. Dat gebeurt steeds vaker in het kader van projecten rond de energietransitie, met name rond de aanleg van windmolenparken en zonnevelden.

Zo heeft het Europese Hof op 25 juni 2020 (zie bijlage) gemeld dat zon- en windparken onder de Europese richtlijnen vallen. Dit Hof is, zoals niet altijd iedereen weet, het hoogste rechtscollege in de EU. Haar uitspraken zijn dan ook vaak bindend voor alle lidstaten. En dus zijn deze ook bindend voor gemeenten". De volledige toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha