Wijk bij Duurstede, 7 november 2020. Het college heeft een subsidie voorstel voor Stichting Calypso Theater voor de aankomende jaren naar de gemeenteraad gestuurd. Op 8 december vindt de voorbespreking over dit voorstel plaats. Raadsleven kunnen tijdens deze voorbespreking het college bevragen over dit onderwerp. Op 15 december neemt de gemeenteraad een besluit over dit voorstel.

Overige verenigingen en stichtingen

Door de steeds strakkere maatregelen van de rijksoverheid, om de corona crisis te bestrijden, is het verenigingsleven vrijwel tot stilstand gekomen. Benieuwd of buiten Calypso er nog meer verenigingen en stichtingen fianciële problemen hebben stelde de redactie van ditiswijk.nl schriftelijke vragen aan de gemeente.

 1. Heeft de gemeente zicht op verenigingen/stichtingen anders dan Calypso die door de corona crisis in de problemen (zijn) (ge)komen?
  • Antwoord: Het is duidelijk dat de verenigingen en stichtingen in onze gemeente geraakt worden door de coronacrisis. Als gemeente hebben we enorm veel respect voor de manier waarop de verenigingen en stichtingen steeds weer invulling geven aan de nieuwe maatregelen waar ze aan moeten voldoen. Bijna overal gebeurt dit met vrijwilligers die dit naast hun werk doen. Als gemeente proberen wij ze hierin maximaal te ondersteunen en te faciliteren. Ze kunnen altijd bij ons terecht met vragen, zorgen en ook het delen van goede voorbeelden en ideeën. Op dit moment zijn er geen verenigingen/ stichtingen die acuut in de problemen zitten, voor zover bekend bij de gemeente. Wel hebben een aantal verenigingen/ stichtingen aangeklopt bij de gemeente met de vraag of er mogelijkheden zijn voor financiële ondersteuning.
 2. Zo ja, welke verenigingen/stichtingen zijn dit?
  • Antwoord: Een aantal verenigingen/stichtingen heeft zich bij de gemeente gemeld. Wij weten niet of deze organisaties willen dat hun problematiek openbaar wordt. Het is niet aan ons om dit kenbaar te maken.
 3. Zijn er financiële middelen gereserveerd om 'problemen' n.a.v. de corona crisis bij verenigingen/stichtingen anders dan Calypso op te vangen?
  • Antwoord: Er zijn verschillende regelingen vanuit het Rijk waar verenigingen en stichtingen gebruik van kunnen maken. Aanspraak maken op geld uit deze regelingen gaat op verschillende manieren. Zo is er voor de sportverenigingen/ sportstichtingen een compensatieregeling voor het compenseren van gederfde huurinkomsten (TVS-regeling). De gemeente heeft deze aanvraag namens de sportstichtingen gedaan. Inmiddels weten we dat deze aanvraag volledig is toegekend. Voor de compensatie van overige doorlopende lasten niet zijnde huur is er de TASO-regeling. Deze moeten sportverenigingen- en stichtingen zelf aanvragen. Ook kunnen ze gebruik maken van de regelingen die voor ondernemers gelden (NOW, TOGS). Uiteraard mag er niet via verschillende regelingen voor dezelfde kosten/ inkomstenderving geld worden aangevraagd. Voor jeugd- en jongerenorganisaties, de lokale cultuursector en dorpshuizen heeft de gemeente via de algemene uitkering een bedrag ontvangen vanuit het Rijk. Hiermee kunnen de partijen (gedeeltelijk) gecompenseerd worden.
  • De gemeente maakt nu een plan hoe dit geld eerlijk verdeeld kan worden over deze partijen. De gemeente heeft op dit moment geen extra geld gereserveerd bovenop de regelingen vanuit het Rijk. We gaan er vanuit dat deze regelingen voorlopig de geleden schade kunnen compenseren. Daarnaast ondersteunt de gemeente alle verenigingen/ stichtingen die aangeven hulp nodig te hebben bij het aanvragen van deze regelingen via het Rijk.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha