Wijk bij Duurstede, 9 oktober 2020. Op 15 september stelde Jos Soons van de DuurzaamWijk fractie schriftelijke vragen aan het college over de stadshaven. Op 6 oktober werden de vragen beantwoord en zijn sinds 9 oktober te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "In het overzicht van mogelijke projecten die tot bezuiniging kunnen behoren hebben wij de plannen voor de nieuwe Stadshaven gemist. Het college heeft op 12 maart jl. op eerdere schriftelijke vragen geantwoord (zie toelichting) “wij zullen de raad (nog) geen voorstellen voor de uitbreiding van de havencapaciteit voorleggen”. Deze strofe is blijkbaar nog steeds actief.

Ter voorkoming van onnodige plannenmakerij door derden, om duidelijkheid te verschaffen voor zowel inwoners, omwonenden en bestaande havens alsmede onnodige ambtelijke kosten te maken (is ook een bezuiniging) onderstaand een aantal vragen en suggesties".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha