Wijk bij Duurstede, 29 juni 2020. De gemeente maakt zich ernstig zorgen om de financiële situatie van de gemeente. De coronacrisis heeft een grote maatschappelijke impact, economisch, sociaal en financieel. Daarnaast is er veel onzekerheid over de dalende inkomsten vanuit het Rijk. Wethouder financiën Hans Marchal: “De coronacrisis raakt ons allemaal. Wij zien dat inwoners, ondernemers, verenigingen en scholen van Cothen, Langbroek en Wijk bij Duurstede heel krachtig zijn in deze crisis. Zij nemen samen verantwoordelijkheid. Ook het college en de gemeenteraad hebben afgesproken om er met elkaar de schouders onder te zetten. Naast de kosten van de coronacrisis ontvangen we vanuit het Rijk al jaren steeds meer taken en minder geld. Dit kan zo niet langer!” In twee brandbrieven aan het Rijk heeft de gemeente aandacht gevraagd voor de financiële situatie.

Gevolgen voor Wijk bij Duurstede onzeker

De financiële gevolgen van de coronacrisis en te lage bijdrage vanuit het Rijk zijn groot. “We zullen dit jaar belangrijke en mogelijk pijnlijke keuzes moeten maken. Met aandacht voor kwetsbare inwoners en de verantwoordelijkheid die mensen zelf kunnen dragen. We hebben vertrouwen in onze Wijkse samenleving, die ook nu al veel eigen verantwoordelijkheid neemt. Vanuit onze rol als regiegemeente willen we de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen om dát te doen wat ze nodig vindt. Meer dan ooit moeten we het samen doen en vertrouwen hebben in elkaar,” aldus Hans Marchal. De gemeente kijkt vooruit naar de komende jaren in de Voorjaarsnota 2020 en een kaderbrief aan de gemeenteraad. Deze zijn tegelijk met de jaarrekening gestuurd. Elk jaar wordt vanuit de kadernota de begroting voor het volgende jaar opgesteld. Vanwege alle onzekerheden is dit jaar gekozen voor een kaderbrief in plaats van een kadernota. Op 7 juli gaat het college met elkaar in gesprek over het onzekere pad naar de begroting voor 2021.

Brandbrieven aan Rijksoverheid

Wijk bij Duurstede heeft in twee brandbrieven aan het Rijk haar zorgen over de financiële situatie geuit. In de brieven roept de gemeente het Rijk op om wat te doen aan de tekorten in het sociaal domein, de te lage bijdrage uit de algemene uitkering en de kosten voor de coronacrisis. Wijk bij Duurstede trekt hierin samen op met andere gemeenten in de Provincie Utrecht en met andere plattelandsgemeenten in Nederland. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ziet dat de financiële situatie van gemeenten niet meer houdbaar is. De VNG dringt daarom ook bij het Rijk aan op maatregelen om de financiële situatie van gemeenten blijvend te verbeteren.

Voorbespreking gemeenteraad

Op 7 juli bespreekt de gemeenteraad deze ontwikkelingen aan de hand van de Voorjaarsnota 2020 en de kaderbrief.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha