Wijk bij Duurstede, 26 juni 2020. Op 25 mei stelde Jos Soons van de Duurzaam Wijk fractie schriftelijke vragen aan het college over het woningbouwprogramma. Op 23 juni werden de vragen beantwoord en zijn sinds 26 juni te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "In het gemeentelijk woningbouwprogramma (per 28-11-2018) is een overzicht gegeven van alle mogelijke projecten die op dat moment in behandeling / voorzien waren. Tot op heden wordt geconstateerd dat de oorspronkelijk geprognotiseerde aantallen (Vanaf 2016 zouden er 125 woningen per jaar worden toegevoegd aan de woningvoorraad) niet gerealiseerd worden en dat in 2019, 2021 2022 en 2023 een inhaalslag gepland stond/staat. Mede de uitspraak van de Wethouder tijdens de Voorbespreking Bedrijventerrein Cothen 21 april 2020 : “ We hebben voor 50 woningen een andere locatie in gedachten maar dat is niet voldoende om het gat te dichten”. Is het wenselijk om een geactualiseerd woningbouwprogramma met de raad te delen".

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha