Wijk bij Duurstede, 19 juni 2020. Op 27 mei stelden Jos Soons, Sybren van der Velden en Rob Willems van de fracties Duurzaam Wijk, VVD en GroenLinks schriftelijke vragen aan het college over het bermbeheer 2020. Op 16 juni werden de vragen beantwoord en zijn sinds 19 juni te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Ook dit jaar zijn wij veelvuldig benaderd door inwoners met klachten over het bermbeheer. Men is geschrokken van de kaalslag die ontstaat door de zeer intensieve manier van maaien en opzuigen van maaisel -met gevolgen voor plant en dier- en de diepe sporen achtergelaten door het veelal zware materieel. Wij vragen ons af of beleid en contractuele voorwaarden wel voldoende bekend zijn bij de uitvoerders. Die voorwaarden hebben onder meer betrekking op de draagkracht van de bodem, bodemdruk, tijdelijkheid van zichtbare insporing, graslengte na maaien, sparen grasvegetaties met bolgewassen/beschermde soorten, instructies vanuit ecologisch perspectief voor vóór- en najaar, afstand tot de waterlijn en het sparen van bijzondere planten tijdens een eerste maaibeurt". De volledige toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha