Wijk bij Duurstede, 16 juni 2020. Getriggerd door de antwoorden op vragen over de WOZ waarde waarbij met getallen over opgeleverde aantallen woningen werd 'gehusseld' heeft de redactie van ditiswijk.nl meer vragen over nieuwbouw en sociale huurwoningen gesteld.

Tekort aan woningen

Landelijk loopt het tekort aan woningen in 2020 op naar ruim 300.000, naar bijna 400.000 in 2022. Voordat de coronacrisis uitbrak, was de voorspelling dat het woningtekort in 2030 zou zijn teruggebracht tot rond de 200.000 woningen. Of deze prognose ook gerealiseerd gaat worden na de coronacrisis is vooralsnog onduidelijk.

Documenten

Wie de woningbouwproblematiek binnen de gemeente wil volgen, komt veel documenten tegen. Wat opvalt, is dat bepaalde namen van documenten voor verschillende documenten worden gebruikt die een andere inhoud hebben. Zo is het moeilijk om een goed beeld te krijgen van wat er gebeurt op dit gebied en of geformuleerde doelstellingen worden gehaald. In antwoorden op vragen over deze (door de gemeente gehanteerde) documenten geeft de gemeente aan dat niet alle partijen die betrokken zijn bij het woningbouw proces, de juiste namen gebruiken voor dezelfde documenten. Het beeld van actuele plannen en realisatie cijfers wordt hierdoor onduidelijk. Om beter inzicht te krijgen, werden schriftelijke vragen gesteld aan de gemeente over de periode van 2016 tot heden.

Planning

In de Woonvisie van de gemeente tot 2021 is te lezen dat er wordt ingezet op 125 nieuwbouwwoningen per jaar. Van deze nieuwbouwwoningen zou conform afspraak 35% sociale huurwoning zijn. In de kadernota 2020-2023 is te lezen dat er ‘blijvende inzet op het bouwen van 100 extra woningen per jaar’ is. Vreemd is dat de getallen (125) genoemd in de woonvisie en bijvoorbeeld 1000 extra woningen in Wijk bij Duurstede zonder uitleg in (meerdere) meerjarenbegrotingen naar beneden (100) zijn bijgesteld. Uit de antwoorden van de gemeente blijkt dat tussen 2016 en 2019 netto 236 (nieuwbouw min sloop) nieuwe woningen werden opgeleverd.

Een lang verhaal kort

Uit de antwoorden van de gemeente is op te maken dat de gestelde woningbouwdoelen, jaarlijks 100 of 125 woningen zowel nieuwbouw- als sociale huur, niet worden gerealiseerd. Meerdere redenen liggen hieraan ten grondslag aldus de gemeente in een schriftelijk antwoord. ”Het aantal binnenstedelijke locaties (oude postkantoor, Vikinghal, Wijkgebouw, enz, red.) droogt hard op", aldus de gemeente.

De provincie Utrecht kiest op dit moment niet voor de door het college voorgestelde uitbreidingslocaties binnen de gemeente Wijk bij Duurstede, zoals bijvoorbeeld 'de Geer III'. Positief lijkt het aantal sociale huurwoningen te zijn (ongeveer 40) welke in de Heul gerealiseerd wordt (“Lidl-plan” op zijn vroegst in 2023).  Dit is minder dan het aantal dat planmatig afgesproken is (jaarlijks 35% sociale woningen van de nieuwbouw).

Uit openbare documenten blijkt dat de lokale overheid (gemeente) andere aantallen opgeleverde woningen per jaar hanteert dan bijvoorbeeld de VNG en de rijksoverheid (CBS). Hoe betrouwbaar de landelijk prognose 'tekort aan woningen' door deze wisselende cijfers wordt, is niet in te schatten. Wilt u meer achtergrondinformatie en/of details, zoals bijvoorbeeld over de wachttijd voor sociale huurwoningen of aantallen opgeleverde woningen of over de lokale woningbouw problematiek, dan kunt u de vragen en antwoorden die hierover zijn gesteld hier downloaden.

Lees ook:

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha