Wijk bij Duurstede, 30 mei 2020. Op 6 februari verleende de gemeente omgevingsvergunningen voor het plaatsen van twee zogenaamde “Tiny Houses” aan de Langbroekseweg. De “huizen” komen op het terrein waar eerder de standplaatsen voor woonwagens waren. De omgevingsvergunning is voor een periode van vijf jaar afgegeven.

In de planning

In december 2015 gaven de toenmalige burgemeester en verantwoordelijk wethouder huisvesting in een op verzoek van de gemeente gehouden persgesprek aan dat in februari 2016 bekend zou zijn hoeveel “tijdelijke woningen” er (in de drie kernen) gebouwd zouden worden en wat de gemeente dit zou gaan kosten (kredietvoorstel werd in meerderheid door de gemeenteraad aangenomen). Eén en ander had te maken met de ambitie van het college om extra statushouders op te nemen boven het aantal dat wettelijk was opgelegd door de Rijksoverheid. Door deze ambitie liep de wachtlijst voor een sociale huurwoning verder op. Om de druk op deze wachtlijst te verminderen werden door de gemeente vijf woningen aangekocht(kosten ± 1Miljoen) die werden aangemerkt als sociale huurwoning.

Realisatie?

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 maart 2019 werd een motie ingediend om snel woningen te bouwen waarvan de bouwkosten lager zijn dan 165.000 euro. Voor zowel koop als huur en in verschillende gedaanten. Tiny Houses, gestapelde modules of kleine appartementen. Vragen van de redactie over de status van deze motie en het aantal te bouwen huizen in de aankomende jaren liggen momenteel bij de gemeente. tiny house

Sociale media

Van de week verscheen een bericht op Twitter waarop de bouw van twee “tiny Houses” in Wijk bij Duurstede werd aangekondigd. Navraag bij de gemeente over de juistheid van het artikel leverde als antwoord op: “Dit betreft een project waar in februari van dit jaar vergunning voor is verleend.” Uit het bericht van de bouwer van de “tiny houses” blijkt dat het niet om “woningen” gaat als bedoeld in de motie die hierboven is genoemd.

Kwetsbare groep

Op de website van de bouwer van de huizen is te lezen: “Zoals je weet willen we niet alleen Tiny Houses met en voor mensen met een psychische kwetsbaarheid bouwen, maar ook woonlocaties creëren waar de huisjes daadwerkelijk bewoond mogen worden.” Op de website van de bouwer is verder te lezen dat “ Woningbouwvereniging Viveste heeft deze locatie aangeboden”. Per huis worden er twee parkeerplaatsen gerealiseerd: een parkeerplaats voor de bewoner een parkeerplaats voor bezoek van de bewoner.

De Tiny House woonprojecten zijn bedoeld voor ‘vragende en dragende bewoners’. Omdat het om slechts twee huisjes gaat, zullen in beide Tiny Houses vragende bewoners en dus cliënten van Lister gaan wonen. Deze mensen krijgen begeleiding vanuit Lister. Naar verwachting zullen de Tiny Houses eind juni geplaatst worden. Ze worden met een dieplader naar de locatie vervoerd en aangesloten op de nutsvoorzieningen.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha