Cothen, 15 mei 2020. In de raadsvergadering van 12 mei jl. heeft de gemeenteraad besloten dat de voorkeursvariant voor woningbouw op bedrijventerrein Cothen financieel niet haalbaar is. In deze variant was er ruimte voor de bouw van ongeveer 80 woningen op 2,6 ha bedrijventerrein aan de Willem-Alexanderweg / Bredeweg. De bedrijven moesten dan wel schadeloos worden gesteld voor de noodzakelijke verplaatsing. Dat kost de gemeente minimaal 6,3 miljoen euro. Dit bedrag is maar voor een deel terug te verdienen. Zelfs met woningbouw en geld van provincie en gemeente. Hierdoor ontstaat een tekort van miljoenen euro’s. Dat is de reden waarom het college nu noodgedwongen een punt zet achter deze variant. Met enkele grondeigenaren wil de gemeente verder praten om te onderzoeken of op kleinere schaal toch nog woningbouw mogelijk is.

In 2019 onderzocht de gemeente verschillende onderwerpen

In maart 2019 legde het college de gemeenteraad de resultaten voor van een planologisch onderzoek. Dat onderzoek ging over twee onderwerpen:

  1. Wat zijn de mogelijkheden van woningbouw op bedrijventerrein Cothen?  
  2. Is ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein op het Stefanusterrein aan de N229 mogelijk?

Uit dat onderzoek bleek dat variant D de beste kansen kreeg. Bij die variant kon er een nieuwe woonwijk komen. Voor de bedrijven die daarvoor moesten plaats maken, zou er een nieuw bedrijventerrein van ca. 2,6 ha aan de N229 komen. In de zomer van 2019 startte een onderzoek naar de financiële haalbaarheid en de noodzakelijke investeringen in het nieuwe bedrijventerrein. Hieraan werkten de bedrijven mee. Taxateurs brachten in beeld welke vergoedingen reëel waren voor de grond en gebouwen, de financieringsschade (voor nieuwbouw) en bijkomende schade. Voor de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein werden de aansluiting op de N229, verbetering van de parallelweg en maatregelen voor de afwatering onderzocht.

Wethouder Hans Marchal is teleurgesteld over het moeten afblazen van woningbouw

‘Ik verwachtte dat variant D voor zowel de inwoners als de bedrijven veel goeds kon brengen voor Cothen,’ zegt wethouder Marchal. ‘Helaas blijken de plannen na uitgebreid onderzoek nu toch veel duurder dan eerder berekend. Daarom gaan ze niet door. De bedrijven hebben allemaal meegewerkt aan de onderzoeken. Daarvoor bedanken we hen. Het tekort op de ontwikkelingen van beide terreinen is te groot, ook met een bijdrage van de provincie en de gemeente. We willen nu nog onderzoeken of woningbouw in een kleinere grootte mogelijk is.’ De gemeenteraad heeft het college de gevraagde ruimte geboden om te onderzoeken of een ander plan nog mogelijk is.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha