Wijk bij Duurstede, 16 augustus 2017. Op 7 januari 2015 nam de gemeenteraad de (met een amendement aangepaste) nota parkeerbeleid 2014 aan welke geldt voor de komende 10 jaar. Achtergrond informatie is terug te lezen in een eerder geplaatst artikel.

Vragen en antwoorden

Naar aanleiding van de antwoorden op vragen (onderdeel van het parkeerbeleid) over de volle fietsenrekken van de PCG (antw dd: 18072017) werden de navolgende vragen aan de gemeente voorgelegd:

 1. Wat is de stand van zaken van het brede onderzoek naar de meest realistische (kort/lang) parkeerlocaties en de verkeersroutering in overleg met betrokken organisaties en een representatieve afspiegeling van de inwoners waarover in januari 2015 in de gemeenteraad is gesproken?
  • Antwoord: Ik neem aan dat hiermee verwezen wordt naar besluit 4 van het besluit op de Nota Parkeerbeleid (bijgevoegd). De raad is over de stand van zaken per memo geïnformeerd in november 2016. Deze memo is terug te vinden op de site van de gemeente bij de raadsdocumenten; Raadsmemo's november 2016. Onlangs is besloten tot het aanwijzen van het Evenemententerrein als tijdelijke parkeerlocatie bij evenementen. Hierover is de raad in juni middels een memo geïnformeerd.
 2. Waar is dit onderzoek terug te lezen/downloaden?
  • Antwoord: Zie vraag 1.
 3. Wanneer zijn de gesprekken afgerond met de ondernemers Steenstraat/Zandweg over de problematiek fietsenrekken Steenstraat/Zandweg?
  • Antwoord: Deze gesprekken zijn nog niet opgestart. Wanneer deze afgerond zijn is nog niet te zeggen. Dit is afhankelijk van tijd en capaciteit.
 4. Wanneer zijn de aanpassingen op de markt te verwachten wanneer in september de uitkomst bekend is van het traject Placemaking Markt?
  • Antwoord: Het traject Placemaking Markt is nog niet opgestart. Wanneer aanpassingen te verwachten zijn is dan ook nog niet te zeggen.
 5. Zijn de in december 2014 genoemde BDU subsidies (met een maximum van 32.222 euro) nog steeds beschikbaar ?
  • Antwoord: Nee, deze zijn niet meer beschikbaar.
 6. In welke kadernota (er staan er meerdere op de website van de gemeente welke elkaars tijdvak overlappen kadernota 2017-2020 kadernota 2018-2022) worden de kosten voor de uitvoering van het parkeerbeleid genoemd?
  • Antwoord: Deze kosten zijn nog niet in de kadernota opgenomen. 

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha