Wijk bij Duurstede, 17 april 2020. Op 31 maart stelde Jeroen Brouwer van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over het inkomensbeleid tijdens de Coronacrisis. Op 14 april werden de vragen beantwoord en zijn sinds 17 april te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Het college heeft enkele maatregelen genomen ter bestrijding van de coronacrisis. De opvang van schoolgaande kinderen is goed opgepakt en ook de regeling voor ondernemers (zzp-ers) is middels de RSD snel ingevoerd, zoals ook andere maatregelen snel ingevoerd zijn. Hulde hiervoor. En ook bij andere organisaties zien we acties loskomen (Binding, Voedselbank enz.). En ook het kabinet stelt veel in werking om de economische gevolgen voor veel mensen te beperken. Dat mag ook eens gezegd worden.

Ook gemeenten leveren soms een extra bijdrage. Overal in het land worden verdergaande maatregelen getroffen, om de zorg zo goed mogelijk te houden en ook de mensen van (een deel van) inkomen te voorzien. Er is een oproep gekomen van de Landelijke Armoedecoalitie.(noot; zie bijlage) Hierin zitten allerlei organisaties die bezig zijn met mensen die vanuit hun ervaring weten wat een dergelijke crisis betekent voor de kwetsbare inwoners. Zij roepen op om hier maatregelen te nemen of door te voeren, zodat deze mensen in ieder geval geen (verdere) problemen krijgen door deze crisis. Hierbij zien we ook dat overal lokale ondernemers, vooral winkeliers, het lastig hebben.

De maatschappelijke en sociale zorgen zijn groot. Ten eerste voor de gezondheid. Ten tweede voor het inkomen. Wat de SP betreft moet de hulp van de gemeente in eerste instantie gericht zijn op deze twee zaken. En dan voor ondernemers (nogmaals; mooi dat daar snel op ingesprongen is), maar ook voor kwetsbare werknemers. Dat hoort bij het sociale beleid in een tijd van crisis.

Er een groep inwoners die net boven de bestaande inkomensgrenzen zit. Wellicht kunnen we deze mensen helpen door eenzelfde lastenverlichting te geven zoals we die ondernemers en ZZP-ers geven. Omdat we vanuit de lokale samenleving vragen horen, stellen we deze ook op deze manier. De crisis overkomt ons allemaal. We willen er dan ook voor zorgen dat, waar het kan, we er voor elkaar zijn, solidariteit is nu van groot belang. Dat begint bij de gemeente. Vandaar deze vragen. Wellicht dat er al maatregelen genomen worden. Laten we elkaar daar dan van op de hoogte houden".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha