Schriftelijke raadsvragen VVD over RES en EWEC

Wijk bij Duurstede, 17 april 2020. Op 27 maart stelde Steven Verhaar van de VVD fractie schriftelijke vragen aan het college over de RES (Regionale Energie Transitie) en EWEC (EigenWijkse Energie Coöperatie). Op 14 april werden de vragen beantwoord en zijn sinds 17 april te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Deze week is de ontwerp RES over ons heen gekomen. Daarin worden scenario’s geschetst. Alle scenario’s tonen dat er in de regio ZO-Utrecht veel windenergie opgewekt zou kunnen worden. Zelfs in de minimaalste variant zou de gemeente Wijk bij Duurstede omringd worden door windturbines. De VVD maakt zich hierover ernstig zorgen. De VVD is gebrand op een gelijk concurrentieveld op alle terreinen waarmee de EWEC zich bezighoudt. Dit betekent dat de VVD scherp in beeld wil hebben hoe de gemeente en de EWEC zich tot elkaar verhouden en welke activiteiten er gezamenlijk ontwikkeld worden. Zo verbaast het de VVD, dat de gemeente een Duurzaamheidskrant huis-aanhuis verspreidt, waarin uitsluitend voor de EWEC wordt gepleit. Andere (regionale) ondernemers komen er niet aan te pas. Wat betreft de vermeende activiteiten met betrekking tot initiatieven voor het plaatsen van windturbines door wie dan ook binnen de Wijkse gemeentegrenzen, merken wij op dat het huidige coalitieakkoord heel duidelijk is over het opwekken van windenergie in onze gemeente".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha