Schriftelijke raadsvragen SP over de Gravenbol en Stadshaven

Wijk bij Duurstede, 9 april 2020. Op 12 maart stelde Frans van Tol van de SP  fractie schriftelijke vragen aan het college over Gravenbol en Stadshaven. Op 7 april werden de vragen beantwoord en zijn te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Tijdens de begrotingsbehandeling was er nog weinig bekend over het beheer van de Gavenbol en de situatie rond de Stadshaven. Hoewel het waterseizoen nog niet echt is begonnen, leven er bij de SP toch verschillende vragen. De laatste jaren hebben wij al vaker vragen gesteld over het bestemmingsplan Stadshaven. Vaak kregen we te horen dat er aan gewerkt werd en deze snel zou komen.

Bij antwoorden rond het parkeren is gezegd dat dit eind 2019 er zou zijn. Dat was mooi geweest. Het had immers een kader gegeven aan eventuele investeringen, of voor een pachter om mee te werken. En dan hadden we dus ruim voor het water/zomerseizoen als raad kunnen kijken wat we van de kaders vinden.

Nu lijkt het er wellicht op uit te draaien dat het proces andersom gaat plaatsvinden. We horen immers dat er een nieuwe pachter is van de haven (met de nadruk op horen), met wellicht nieuwe ideeën enzovoorts. Het had toch mooi geweest als het bestemmingsplan als kader klaar was geweest, in plaats van dat het kader nu om de plannen heen wordt gezet. Maar dat is onze mening, al enige tijd.

Een ander onderdeel dat in het zomerseizoen gaat spelen is het beheer van de Gravenbol. Vorig jaar is na het plotsklaps opstappen van WijkNogLeuker gelukkig een tijdelijke beheerder gevonden. Dat bracht ten eerste rust. We kunnen voorzichtig concluderen dat het een goed seizoen is geweest. We vragen ons wel af of de gemeente dat jaar nog geëvalueerd heeft met de beheerder, of hij/zij doorgaat. En als dat niet het geval is of er dan andere partijen zijn die dit op zich gaan nemen. In dit geval heeft het college aangegeven dat er onderzoeken liepen naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor het beheer van de Gravenbol. Onze vraag is of die onderzoeken al klaar zijn en of dat dan wat oplevert.

De vragen stellen wij omdat in de begroting voor deze posten nog geen bedragen waren opgenomen. Er zal dus ook naar middelen moeten worden gezocht. Maar het is vooral belangrijk dat deze twee belangrijke toeristische gebieden open blijven. Zeker met het oog op het verbinden van de rivier met de oude stadskern".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha