Schriftelijke raadsvragen SP over Sport en Mariënhoeve

Wijk bij Duurstede, 27 maart 2020. Op 10 maart stelde Corrie de Groot van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college over Sport en Marienhoeve. Op 24 maart werden de vragen beantwoord en zijn sinds 26 maart te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "In januari 2018 is de Stichting Wijksport verzelfstandigd en is een eigen bestuur aangetreden. Het bestuur is samen met de Sportverenigingen aan de slag gegaan met de opgaven die er lagen. Belangrijk doel was het creëren van een rustiger vaarwater voor de Stichting Wijksport. De statuten van de stichting zijn gewijzigd, waardoor per 1 januari 2018 niet langer sprake is van een Raad van Toezicht (ingevuld door leden van het college). Ook de advies- en financiële commissies zijn per die datum verdwenen. Toezicht en verantwoording vindt vanaf die datum plaats via een planning- en control cyclus waarin verantwoording wordt afgelegd aan de gemeente op basis van een financiële (subsidie)relatie en een mantelovereenkomst. Inmiddels zijn we 2 jaar verder. Onder andere door de inzet van enkele buurtsportcoaches heeft het college de organisatie verder versterkt. Hoewel de Stichting Wijksport zelfstandig is, is de SP geïnteresseerd naar de huidige situatie op het sportpark. Wat is het effect de ingezette acties? Bijvoorbeeld, hoe werkt de inzet van de buurtsportcoaches door? Er kwamen al snel enkele plannen om het sportpark beter te benutten naar voren. De Jeugdspelen zijn hier een succesvol voorbeeld van. Ook zijn er ´testen´ met ouderen in het Kader van Gezond en Vitaal uitgevoerd. Goede zaken. Maar de vraag is of dit goed doorwerkt voor de Stichting? Levert dit extra (financiële) middelen op?" De volledige toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha