Vragen over gezondsheidseffecten gebruik loden leidingen

Wijk bij Duurstede, 27 maart 2020. Op 28 februari stelden Bart van Asperdt, Rob Willems en Jeroen Brouwer van de D66, GroenLinks en SP fractie schriftelijke vragen aan het college over gezondheidseffecten gebruik loden leidingen bij drinkwatervoorziening. Op 24 maart werden de vragen beantwoord en zijn sinds 27 maart te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "In een recente innameberekeningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat hoge blootstelling in huizen met loden leidingen risico’s met zich meebrengt voor zuigelingen die flesvoeding krijgen, jongen kinderen tot een jaar of zeven en ongeborenen (via hun zwangere moeder). De commissie signalering gezondheid en milieu van de Gezondheidsraad ziet dat er sterke aanwijzingen zijn dat een lage blootstelling aan lood schadelijker is dan eerder gedacht. Dit leidt bij de fracties van D66,Groenlinks en SP tot vragen over de reactie van het college op dit advies. De fracties hebben zorgen over loodgebruik bij waterleidingen in gemeente Wijk bij Duurstede en informeren naar de aanpak van het college.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha