Wijk bij Duurstede, 24 januari 2020. Op 24 januari stelde Jos Soons van de Duurzaam Wijk fractie schriftelijke vervolgvragen aan het college over de woningbouw (250 woningen) n.a.v. de beantwoording van de vragen van 28 december. Op 18 februari werden de vragen beantwoord en zijn sinds 21 februari te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting is te lezen: "Onlangs zijn schriftelijke vragen beantwoord over woningbouw (Reg. nr: 2019-62). De gegeven antwoorden zijn voor ons niet duidelijk en ogenschijnlijk tegenstrijdig met de 20004 Raadsmemo Governance U10. De U10/U16 stelt niet bepalend te zijn voor de woningbouwopgave per gemeente. De Provincie zegt zich wel degelijk te laten leiden door de U10/U16 (zie bijgevoegde antwoorden op vraag 1 en 2). Het bevreemd ons ook dat in het Raadsmemo Governance U10 gesproken wordt over besluiten te nemen met 16 colleges zonder dat er bevoegdheden worden overgedragen aan een regionaal bestuur. Waarbij opgemerkt dat de wijzigingen in de Governance betekenen dat de besluiten worden goedgekeurd indien er geen inhoudelijk bezwaar is". De gehele toelichting op de vragen is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha