Wijk bij Duurstede, 9 augustus 2017. Half juni stelde het CDA het college schriftelijke vragen die begin juli werden beantwoord over de toeristenbelasting.

Vraag 1

De tarieven voor de toeristenbelasting zijn eind 2016 aangepast en net voor de kerst gecommuniceerd met de betreffende recreatieondernemers. Waarom is niet eerder met recreatieondernemers gecommuniceerd over de tariefverhoging? Want in hun communicatieuitingen moeten ze deze tarieven aanpassen. En dan is het wel handig om al eerder te weten dat er een tariefwijziging komt.

  • Antwoord: De raad heeft op 13 december 2016 het besluit genomen tot verhoging van het tarief voor de toeristenbelasting 2017. Dit gebeurt altijd tijdens de eerste raadsvergadering in december omdat dit past binnen onze planning en control cyclus. Op dat moment worden alle gemeentelijke belasting- en legestarieven tegelijk vastgesteld. Bij het behandelen van de begroting weten we pas of belastingen en de leges worden verhoogd. Dit wordt geformaliseerd in de raadsvergadering van december. Bovendien is het in de toeristenbranche zeer gebruikelijk, dat toeristenbelasting apart en achteraf in rekening wordt gebracht.

Vraag 2

Zou het college niet net als in andere toeristische gemeente reeds in maart-april een besluit willen nemen over de tarieven voor het komende jaar?

  • Antwoord: In januari 2017 is na aanleiding van twee bezwaarschriften besloten om bij de Kadernota aan te geven of het voornemen bestaat om de tarieven aan te passen. Dit betekent dat we in juli of augustus met grote waarschijnlijkheid kunnen doorgeven wat het tarief voor het komend jaar (2018) zal gaan worden. Uiteraard onder voorbehoud van instemming van de raad.

Vraag 3

Zo ja, betekent dit dan dat het college de tarieven voor 2018 niet meer gaat aanpassen?

  • Antwoord: In de kadernota 2018 is niets over het verhogen van de toeristenbelasting geschreven. Dit betekent dat de toeristenbelasting hoogstwaarschijnlijk hetzelfde blijft, tenzij de raad alsnog zou beslissen tot verhoging van het tarief.

Vraag 4

Als het college de tarieven voor 2018 wel wil aanpassen, wanneer gaat de raad hierover dan een besluit nemen? En wanneer gaat het college hierover communiceren met recreatieondernemers? Antwoord: Het college zal geen voorstel doen om de toeristenbelasting in 2018 te verhogen.

Vraag 5

De opbrengsten van de toeristenbelasting gaan naar de algemene middelen. Wat vindt het college van het idee om de besteding van deze middelen af te stemmen met een platform voor recreatieondernemers?

  • Antwoord: Toeristenbelasting is een algemeen dekkingsmiddel, hierdoor is er geen directe relatie tussen inkomsten en uitgaven. Het is op zich mogelijk deze middelen terug te laten vloeien naar de sector. Maar de uitgaven aan recreatie en toerisme overtreffen de inkomsten uit toeristenbelasting. In 2016 is € 40.068,- uitgegeven aan subsidies in toeristische/recreatieve sector terwijl de opbrengsten van de toeristenbelasting € 32.544,- bedroeg. Verder wordt bijgedragen aan de centrummanager, beheer gravenbol, het routebureau en de ontmanteling van het recreatieschap.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha