Wijk bij Duurstede, 30 januari 2020. Via een persbericht liet de gemeente op 17 januari weten dat het aantal geregistreerde misdrijven (Veiligheidsbeeld) in 2019 daalde met in totaal 4% t.o.v. 2018. In dit persbericht werd melding gemaakt van een stijging van 34% aan overlast van jongeren. Geven de gepubliceerde cijfers duidelijkheid over de overlast die inwoners melden?

Aangiftebereidheid

Om vast te stellen hoe accuraat gegevens zijn die de gemeente jaarlijk deelt met zijn inwoners werden door de redactie in september 2018 schriftelijke vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen over o.a. de lokale aangiftebereidheid werden in een artikel gepubliceerd. Uit de antwoorden bleek dat de gemeente geen inzicht heeft in de daling/stijging van de aangiftebereidheid van inwoners in de gevraagde periode 1 januari 2015 tot en met 1 augustus 2018. In de antwoorden is te lezen dat de gemeente sinds 2015 geen cijfers (meer) bijhoudt van de aangiftebereidheid van inwoners.

Leugenbank Stadshaven

In september liet de gemeente na schriftelijke vragen door de redactie weten dat de ‘Leugenbank’ al twee jaar een bron van overlast was voor bewoners van de Dijkstraat en passanten/recreanten in de Stadshaven. Op zondag 14 september hoorde de redactie van gebruikers van de leugenbank dat de gemeente plannen had om deze bank, i.v.m. de overlast, te demonteren en op te slaan. Dit werd de volgende dag (voorlopig) teruggedraaid. Reden genoeg om vragen te stellen aan de gemeente over het aantal meldingen die het voornemen tot demonteren van deze bank rechtvaardigden.

Op de vraag hoeveel aangiften er van overlast rond de leugenbank waren gedaan bij de politie was het antwoord: “Er zijn meerdere aangiften van gedaan gedurende de afgelopen jaren. Niet alleen bij de politie maar ook via de gemeente.”

Meldingen jeugdoverlast laatste vijf jaar

Met de gegevens die de gemeente op 17 januari verstrekte (waarin staat  dat 111 meldingen de overlast met 34% doet stijgen t.o.v. 2018) werd nogmaals expliciet gevraagd om hoeveel aangiften (overlast bij de leugenbank) het in 2019 precies ging.

 1. Hoeveel van de 111 meldingen in 2019 betroffen de overlast bij de Leugenbank?
  • Slechts 4 van de 111 meldingen in 2019 betroffen jeugdoverlast bij de Leugenbank.
 2. Hoe is de verdeling van het aantal van 111 meldingen verdeeld tussen politie en gemeente?
  • De cijfers in het veiligheidsbeeld betreffen cijfers van de politie, dus de verdeling is daarmee 111-0.
 3. Zijn er meldingen via sociale media ontvangen en zo ja zijn die meegeteld?
  • Meldingen via sociale media zijn niet meegeteld.
 4. Hoeveel van het aantal 111 meldingen betreft verbalen die zijn opgemaakt door de politie?
  • Zie het antwoord op vraag 2. Als je meer wilt weten over verbalen kun je het beste even contact opnemen met de politie.

Meldingen jeugdoverlast

Jaar Meldingen +/-
2015 135  
2016 126 -6%
2017 110 -13%
2018 83 -25%
2019 111 +34%

 

Onduidelijk?

Uit de antwoorden van de gemeente is op te maken dat zij meldingen van overlast ontvangen maar deze cijfers niet worden meegenomen in het totaaloverzicht Veiligheidsbeeld. Niet duidelijk is of de aangiftebereidheid in 2019 hoger of lager was dan in 2018 immers deze cijfers worden niet bijgehouden.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha