Wijk bij Duurstede, 20 december 2019. Op 25 oktober 2019 stelde Wietze Smit van de WIJK-nu fractie schriftelijke vragen aan het college betreffende huren Gebouw de Feuniks. Op 17 december werden de vragen beantwoord en zijn sinds 20 december te lezen op de website van de gemeente.

 Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "De eigenaar van gebouw de Feuniks is ruim een jaar in onderhandeling met de Gemeente over aanpassing van de huren. Volgens zijn informatie wil hij de nu geldende verhouding commerciële huren en niet-commerciële huren aanpassen of tot een gemiddeld tarief komen. De reden is de exploitatie van het gebouw “makkelijker”maken.Sommige huurders die nu gebruik maken van de niet-commerciëlehuurtarieven, die in een notariële akte zijn vastgelegd, hebben een huurcontract dat per 31 december 2019 afloopt.De nieuwe huurprijzen die nu genoemd worden zouden het eind kunnen betekenen van de verenigingsactiviteiten van de huurders.Deze huurders zijn ook al ruim een jaar aan het informeren bij de gemeente en hebben gesprekken gevoerd met het college. Tot nu toe zonder resultaat.Gesprekken met de betreffende ambtenaar worden uitgesteld i.v.m. zijn naderende pensionering en overdrachtaan een (nog niet bekende) opvolger".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha