Wijk bij Duurstede, 6 december 2019. Op 29 november 2019 stelde Jos Soons, Frans van der Tol en Bart van Assperdt van de Duurzaam Wijk, SP en D66 fracties schriftelijke vragen aan het college over het parkeren rond de binnenstad. Op 3 december werden de vragen beantwoord en zijn sinds 5 december te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "In de voorbespreking van de begroting op 29 oktober 2019 wordt expliciet gevraagd naar de uitvoering van het plan van Schil met Pit en geeft de wethouder hierop een reactie. De volgende passage komt uit het verslag.

De heer De Bruijn (PCG) wijst op het onderzoek Van Schil met Pit over het parkeren in de binnenstad en informeert naar de status. Wethouder Joustra antwoordt dat het parkeren bij de kerk in het eerste kwartaal van 2020 wordt opgepakt. Desgevraagd geeft hij aan dat er een voorziening is getroffen voor de binnenstad, de middelen worden gebruikt voor parkeerplaatsen waardoor het haalbaar is om het plein als zodanig in te richten. Voor de langere termijn wordt onderzoek gedaan naar de groei van het autobezit. Mensen zullen worden aangetrokken door de verplaatsing van het museum waardoor de parkeerbehoefte zal toenemen in de toekomst.

Nadien is contact geweest met Stichting Schil met Pit, Stichting Wijkse Stadshaven en bewoners van de Dijkstraat. Deze hebben in de voorliggende periode contact gehad met de gemeente om hun ongenoegen te uiten over de gepresenteerde plannen ter compensatie van de parkeerplaatsen op de Markt. Hieruit komt naar voren dat alle aangedragen alternatieven ten spijt, op het Walplantsoen toch 19 parkeerplaatsen aangelegd gaan worden waarvoor nu een lopende aanvraag van een tijdelijke vergunning tot 4 december ter inzage ligt. Ook de aangekondigde bestemmingsplan wijzigingen, noodzakelijk voor de aanpassingen in de Stadshaven, zijn waarschijnlijk niet van de tafel.

Het ongenoegen leidt bij deze mensen tot de conclusie dat er niet naar hun geluisterd wordt, dat ze niet serieus genomen worden en ze derhalve niet staan te springen om nog meer tijd en energie te steken in het maken van bezwaren, zienswijzen e.d. Een zekere mate van murw geslagen zijn maakt dat mensen met de juiste intentie en expertise niet weer bereid zijn deze ten behoeve van de samenleving in te zetten.

Hun boodschap is dat het aan de raad is om hier een punt van te maken. Vandaar deze aanvullende vragen als voorloper van een motie die in voorbereiding is voor 3 december a.s".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha