Wijk bij Duurstede, 5 december 2019. Op 26 november 2019 stelde Jos Soons en Frans van der Tol van de Duurzaam Wijk en SP fracties schriftelijke vragen aan het college m.b.t. parkeren op het Walplantsoen. Op 3 december werden de vragen beantwoord en zijn sinds 5 december te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "In maart van dit jaar is er een voorbespreking geweest over de mogelijke oplossingen voor de parkeersituatie zoals deze door het weghalen van 25 plekken is ontstaan. Ter vervanging van deze plekken heeft het college onderzoek gedaan naar enkele alternatieven. Volgens de wethouder diende de voorbespreking als opmaat naar een raadsvoorstel. In het verslag (dat inmiddels op de gemeentelijke website staat) lezen we het volgende terug;

Wethouder Joustra antwoordt dat er een voorstel volgt welke locaties in aanmerking komen. Het Walplantsoen is ter sprake gekomen toen de raad besloot om de markt vrij te maken van auto’s. Het voorstel dat volgt hangt af van de inbreng op deze avond.

In het verslag is terug te lezen dat de gemeenteraad geen eenduidige uitspraak heeft gedaan over welk van de alternatieven de voorkeur had. Er waren partijen voor en tegen en partijen die vragen hadden of voorstellen deden. De indruk, zoals wij deze na de voorbespreking hadden en zoals deze terugkomt uit het verslag is dat de raad hier een voorstel voor krijgt en er zo op terug kan komen". De volledige toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha