Wijk bij Duurstede, 22 november. Op 29 oktober 2019 stelde Frans van de Tol van de SP fractie schriftelijke vragen aan het college inzake REP (Regionale Economische Programma) en lokale ondernemers. Op 19 november werden de vragen beantwoord en sinds 22 november zijn deze te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Tijdens de voorbespreking gaf het college bij monde van wethouder Joustra aan een lichte voorkeur te hebben voor het Rijnland model. Bij monde van dezelfde wethouder gaf het college vervolgens enkele argumenten waarom dit voor de ontwikkeling van de Wijkse bedrijventerreinen goed zou zijn. Om een dergelijke voorkeur uit te kunnen spreken en de voor beelden zoals deze gegeven zijn, is wat de SP betreft wel enig onderzoek nodig. Uit de woorden van wethouder Joustra lijkt het dat het college hier al argumenten bij heeft gehaald. Waarom anders een voorkeur uitspreken. Tijdens de voorbespreking was de tijd te kort om hier uitgebreid op verder te gaan. Vandaar dat we via deze weg vragen stellen naar de argumentatie van het college voor deze voorkeur. Hierbij is de SP van mening dat uitbreiding van het bedrijventerrein best plaats kan vinden om de gunstige ligging aan het water te benutten, maar dat vooral de wens van lokale ondernemers een argument moet zijn om uit te breiden. In het verleden hebben wij wel gehoord dat de huidige lokale vraag al groter is dan het huidige lokale aanbod. Met de voorkeur voor het Rijnland model, de uitleg van de adviseur hierover en de uitleg van wethouder Joustra (bereikbaarheid tot in Spanje) lijkt het erop dat het college kiest voor bedrijven die werken in de overslag. Maar hoe zit het dan met de huidige lokale vraag? Met onze lokale ondernemers? Hoe gaat dit samen komen? Omdat de regionale ontwikkelingen zo belangrijk zijn, willen we graag weten hoe de lokale ondernemers ook kunnen meekijken bij de uitbreiding van de industrieterreinen".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha