Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 24 juli 2017. Het aantal mensen met een vorm van dementie zal in de Wijkse samenleving de komende jaren sterk toenemen. Er zullen meer mensen komen die problemen hebben met het deelnemen aan de dagelijkse gang van zaken door dementie. “Het is een ingewikkelde materie”, vertelt SP raadslid Jan Oechies. Oechies was zelf ruim 25 jaar werkzaam in de ouderen revalidatie en volgt de ontwikkelingen nog op de voet. “Door betere levensgewoonten en een minder hoge bloeddruk zie je een afname van nieuwe patiënten. De uitstekende huisartsenzorg in Wijk bij Duurstede, Cothen en Langbroek, waarbij de huisarts met een praktijkondersteuner de patiënten met risicofactoren volgt en zo nodig een behandeling instelt of bijstelt, is daar debet aan. Ook worden er medicijnen ontwikkeld op dit gebied. Aan de andere kant blijven slechte levensgewoonten het proces versnellen. De Amsterdamse Neuropsycholoog Erik Scherder noemde zijn boek niet voor niets 'Laat je hersenen niet zitten'. De levensverwachting van mensen stijgt waardoor ook mensen met dementie langer leven”, vervolgt Oechies.

LIBRA Index

Sebastian Köhler is afgelopen week in Maastricht gepromoveerd en introduceerde de LIBRA Index een dementie voorspellende methodiek. DE LIBRA index is niet het enige dementie voorspellende model maar het is wel het enige dat helemaal is gericht op risicofactoren waar iets aan te doen is. “Omdat het scoreprofiel voornamelijk gebaseerd is op leefstijlfactoren, is er veel ruimte om daar actief aan te werken.

Dementie hot item

Omdat behandeling en begeleiding van dementie op dit moment een hot item is constateren wij dat allerhande organisaties zich hierop toeleggen. Van een aantal van deze trajecten is de wetenschappelijke dan wel klinische waarde helemaal niet aangetoond en worden de organisaties die het organiseren en uitvoeren er alleen maar, financieel, beter van. De SP heeft het Wijkse college gevraagd om de LIBRA index in onze gemeente verder in te voeren en daardoor het – kaf van het koren – te scheiden als het gaat om behandeling en begeleiding van dementie”, besluit Oechies

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha