Wijk bij Duurstede, 5 oktober 2019. Op 9 september 2019 stelde Niek van Staaden van de GroenLinks-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake het toetsingskader zonnevelden. Op 11 oktober werden de vragen beantwoord en sinds 11 oktober te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "De administratie van opwek van duurzame energie door particulieren en bedrijven, verloopt om uiteenlopende (begrijpelijke) redenen niet altijd eenvoudig, volledig en/of met vertraging. De voor Wijk bij Duurstede leidende doelstellingen en het onderliggende beleid spreken van ‘ten minste’ en/of ‘minimaal’ 16% duurzame opwek. Voor het tijdig behalen van onze 2030-doelstelling, zou beter zijn bij de 2023-doelstelling alleen de grote projecten te betrekken. Pas als en wanneer de administratiemogelijkheid van ‘kleinere’ opwek verbetert, zou die van de eventueel resterende duurzame opgave afgetrokken moeten worden". De gehele toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha