Wijk bij Duurstede, 4 oktober 2019. Op 25 juli 2019 stelde Niek van Staaden van de GL-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake ecologisch bermbeheer. Op 24 september werden de vragen beantwoord en sinds 4 oktober te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting is te lezen: "Over ecologisch maaibeheer wordt al een tijdje gesproken op het gemeentehuis. Het fraaie groenstructuurplan staat er uitgebreid bij stil en met behulp van maatschappelijk partners zijn ecologisch waardevolle bermen geïnventariseerd. Tijdens een onlangs gehouden budgetteringsoefening met raadsleden, kwam het als een van de prioriteiten naar voren. Toch krijgen wij al een tijdje signalen van verontruste en soms boze inwoners over onnodig, te vroeg of onjuist gemaaide bermen (en de zware machinerie die daarbij het nodige kapot rijdt). Niet alle toezeggingen hieraan meer aandacht te besteden, lijken te worden opgevolgd of slechts in beperkte mate (postzegels). Ook ontstaat de indruk van een kloof tussen beleid(voornemens) en uitvoering en zou meermaals sprake zijn geweest van foutieve uitvoering".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha