Het doel van ditiswijk.nl is primair de verslaggeving van de actualiteiten in de gemeente Wijk bij Duurstede. Wij maken onderscheid tussen ingezonden brieven en redactionele artikelen. Ingezonden brieven en berichten afkomstig van vertegenwoordigers van de lokale politieke partijen worden geplaatst in de categorie 'politiek', mits de inhoud ervan past binnen het beleid van ditiswijk.nl. Ingezonden stukken m.b.t. politiek worden voorafgegaan door deze introductie. Hiermee is duidelijk dat de inhoud van het stuk de visie is van de betreffende partij en niet van de redactie. De redactie van ditiswijk.nl wil hiermee haar neutrale invalshoek waarborgen.

Wijk bij Duurstede, 3 september 2019. Jos Soons is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen van 2018 politiek actief geworden voor WijkNU, die toen als verrassende winnaar uit de bus kwam. De driemansfractie van WijkNU heeft sindsdien vanuit de oppositie gewerkt aan het verwezenlijken van haar doelstellingen. Na een kleine 2 jaar maakt Soons de balans op en komt hij tot de conclusie dat hij liever vanuit een onafhankelijke positie werkt aan de verwezenlijking van het ideaal, zoals verwoord in het oorspronkelijke partijprogramma van WijkNU dat mede door Soons werd opgesteld. Soons wil actief bijdragen aan gezamenlijke oplossingen en mogelijkheden waar inwoners en gemeenteraad in deze roerige tijden voor staan. Initiatieven voor samenwerking heeft hij al genomen: het instellen van de raadswerkgroep duurzaamheid en binnenkort ook voor de omgevingswet. De voorstellen van Soons voor een raadsspreekuur en een bestuurlijke agenda worden op dit moment uitgewerkt. Soons hoopt vanuit de nieuwe autonome positie sterker op deze ingeslagen weg verder te kunnen gaan.

Kenmerkend voor de visie van Soons is dat het allereerst zo breed mogelijk moet gaan over uitwisselen van informatie en het daarin horen van iedere stem. Hij is overtuigd dat daarmee het inhoudelijke niveau verhoogd wordt en het creatieve proces versterkt. In het debat is daar nu vaak niet voldoende ruimte voor. Niet iedere stem krijgt ruimte en het “scoren” lijkt nog vaak voorop te staan. In onderling overleg komt men echter beter tot elkaar en kunnen meer gedragen oplossingen gevonden worden. De stem van de minderheid is ook belangrijk voor de randvoorwaarden om een project te doen slagen. Daar wil Soons zich hard voor maken en dit realiseren in samenwerking met álle partijen.

Ook het motto “Politiek UIT de samenleving” betekent voor Soons dat besluiten niet alleen genomen worden vanuit verkiezingsprogramma’s, maar dat geluisterd wordt naar voortschrijdend inzicht vanuit werkgroepen en samenleving. Het vertalen van deze inzichten naar de lokale situatie is de uitdaging die hij graag wil blijven oppakken. Soons gaat verder onder de naam “Duurzaam Wijk”.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha