Wijk bij Duurstede, 25 augustus 2019. Op 19 juni 2019 stelde Niek van Staaden van de GL-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake de Woonpas. Op 23 juli werden de vragen beantwoord door de verantwoordelijk wethouder. Een maand later op 23 augustus zijn de antwoorden te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Al eerder pleitte GroenLinks bij monde van voormalig raadslid Wes Janssen -via schriftelijke vragen, in voorbespreking en bij behandeling van de Kadernota- voor invoering van zogenaamde duurzaamheidsleningen. Daarmee zou verduurzaming ook binnen bereik kunnen komen van mensen met een smallere beurs. De nadelen leken toen onvoldoende op te wegen tegen de voordelen. De verschillende beschikbare instrumenten vanuit (o.a.) het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting, zouden een te grote aanslag plegen ‘op de beschikbare middelen (capaciteit, budget)". De volledige toelichting kan u lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha