Wijk bij Duurstede, 7 augustus 2019. Op 6 juni 2019 stelden Niek van Staaden van de GL-fractie en Jos Soons van de WIJKnu-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake toezicht en omgevingseffecten mestvergisting. Op 23 juli werden de vragen beantwoord en sinds 6 augustus te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting is te lezen: "De NRC bracht onlangs het nieuws1 dat uit een vertrouwelijk rapport van onder meer het Openbaar Ministerie, de politie en enkele provincies, blijkt dat mestverwerkingsfabrieken de spil zijn in een omvangrijke fraude met afval en subsidies. Deze installaties worden door de overheid beschouwd als oplossing voor het landelijke mestoverschot. De mest wordt er met organische producten vermengd tot nieuwe, in theorie duurzame producten. In de praktijk blijkt dat illegaal afval (xtc- en slachtafval, dioxine, verfresten, afvalwater, zware metalen en ander chemisch afval) met behulp van deze fabrieken geloosd worden. Dat levert een gevaar voor de volksgezondheid op. De fraude met subsidie en afval is omvangrijk en structureel" De volledige toelichting is terug te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha