Wijk bij Duurstede, 8 juli 2019. Op 11 juni 2019 stelden Marco petri van de PCG-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake  optimaliseren openbaar vervoer. Op 3 juli werden de vragen beantwoord en sinds 5 juli te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Onze dynamische en levendige stad is er ook één die omsloten door water in een uithoek van de provincie Utrecht ligt. De meeste inwoners werken buiten Wijk bij Duurstede. Om de mobiliteitsdruk/autoverkeer te beperken willen we het fietsen en het openbaar vervoer promoten. Goede/veilige fietspaden maar ook goed en snel openbaar vervoer is dan essentieel.
Sinds enige weken is het consultatieversie van het vervoersplan van de provincie Utrecht beschikbaar. Hierin staan wijzigingen betreffende het openbaar vervoer beschreven. Tot 30 juni is het mogelijk hierop nog te reageren. Omdat in het collegeprogramma het verbeteren van het openbaar staat opgenomen vroeg de PCG fractie zich af of en op welke wijze het college hierin een bijdrage heeft verleend? De openbaar vervoer verbindingen naar Utrecht worden geoptimaliseerd. Echter rechtstreekse verbindingen naar station Driebergen/Zeist en naar Amersfoort ontbreken."

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha