Wijk bij Duurstede, 6 juli 2019. Op 11 juni 2019 stelden Niek van Staden van de GroenLinks-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake  impact en compensatie Goyerbrug. Op 3 juli werden de vragen beantwoord en sinds 5 juli te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de gestelde vragen is te lezen: "GroenLinks ziet windmolens op land als absoluut noodzakelijk voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Binnen de provincie Utrecht lijkt de locatie Goyerbrug daarvoor ook geschikt. Vanwege de grote impact op omgeving en samenleving, is een transparant en zorgvuldig proces wel zeer belangrijk. De effecten moeten goed onderzocht worden zodat omwonenden weten waar ze aan toe zijn. Pas als dat duidelijk is kán en moet compensatie plaatsvinden, evenredig naar de mate van overlast of schade. Dat maakt ons een rechtsstaat. Grondig onderzoek en behoorlijke compensatie, verzacht ook de heftige polarisatie die windmolens kunnen veroorzaken. Helaas heeft dat al geleid tot bedreigingen en ondernemers die hun werkzaamheden hebben moeten staken. Dat is natuurlijk volstrekt onacceptabel. Het gaat om initiatieven die door democratisch gelegitimeerde organen zijn goedgekeurd en alle rechtsbeschermingsprocedures hebben doorlopen. Tegelijkertijd moeten we ons realiseren dat formeel misschien mogelijk is je recht te halen, maar dat daar in de praktijk soms weinig van overblijft. Er zijn allemaal drempels en grenzen opgeworpen en als je daar net buiten valt, moet je zelf maar aantonen óf en hoeveel schade er is. De dure onderzoeken die daarvoor nodig zijn, kunnen de meeste mensen helemaal niet opbrengen. Je voelt je als individuele inwoner dan zeer onmachtig en in de steek gelaten. De onderzoeksplicht bij een initiatief dat vermoedelijk tot overlast en/of schade leidt, moet liggen bij de initiatiefnemer. De overheid hoort erop toe te zien dat die plicht behoorlijk wordt nagekomen en niet alleen formele maar ook materiele rechtvaardigheid bereikt wordt". De volledige toelichting is te lezen op de website van de gemeente.

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha