Wijk bij Duurstede, 14 juni 2019. Op 14 mei 2019 stelde Jeroen Brouwer van de SP-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake SAVE. Op 11 juni werden de vragen beantwoord en sinds 14 juni te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "In de jeugdzorg wordt hard gewerkt en gaan heel veel dingen goed. Dat stond en staat voor de SP als een paal boven water. Dat stelden wij al vast toen we in februari vragen stelden over SAVE. Vol ongeloof lazen we enkele weken later al over een data-lek bij deze organisatie, waarbij patiënten gegevens op straat kwamen te liggen. Vervolgens lezen wij dat nog meer regiogemeenten die onderzoek willen doen naar SAVE. Tijd voor een regionaal onderzoek zouden wij dan denken. Het college heeft bij enkele eerdere vragen de boot voor een onderzoek afgehouden. Wel werd de vinger aan de pols gehouden bij onderzoeken die in de regio uitgevoerd werden. Wij zijn ten eerste benieuwd of hier wat uitgekomen is.

De acties naar de werkwijze van SAVE breiden zich wel als een olievlek uit. Ook in Houten komen er inmiddels vragen op bij raadsleden. Dit naar aanleiding van verhalen over de klachtenprocedure, die zo in elkaar steekt dat misstanden wellicht moeilijk aan het licht te brengen zijn. Tevens zijn we benieuwd naar een reactie op een uitspraak om deze tak van zorg weer terug te brengen onder een overheidsinstantie, gemeente of provincie. (zie noot 2) Het gaat hier immers om een deskundige, uit het werkveld".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha