Wijk bij Duurstede, 13 juni 2019. Op 3 mei 2019 stelde Wietze Smit en Jos Soons van de WIJKnu-fractie schriftelijke vragen aan het college inzake Noorderwaard aardgasvrij. Op 28 mei werden de vragen beantwoord en sinds 9 juni te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

In de toelichting op de vragen is te lezen: "Op 21 maart heeft u de inwoners van de Noorderwaard een brief gezonden met de mededeling dat de Gemeenteraad heeft besloten dat onze gemeente van het gas af moet voor 2030 en dat de wijk Noorderwaard als eerste aan de beurt is. Deze brief heeft veel onrust veroorzaakt:

  • hoe moet ik deze € 20.000 tot 40.000 of zelfs meer betalen,
  • wat moet er allemaal met ‘mijn’ huis gebeuren als ik van het gas af ga
  • maar ook verontwaardiging (gaat dat zomaar kan de gemeente mij dwingen?)
  • waarom is de taak van de gemeente slechts informeren en niet daadwerkelijk helpen.

Bij informele vragen (inmiddels ruim een maand oud) over het hoe of wat van deze brief is WijkNU nog niet verder gekomen dan dat wij een kopie van deze brief hebben gekregen, vandaar nu de stap naar schriftelijke vragen. Bij de brief zit een plattegrond van de wijk, met een segmentering in 4 delen. Deze segmentering geeft kennelijk de prioriteit aan van welke woningen eerst aan de beurt zijn. Het is inwoners onduidelijk op grond van welke argumenten is gekozen voor deze priorisering en voornamelijk private huiseigenaren eerder afgesloten zullen worden dan de huurwoningen. Ook is het onduidelijk op welk besluit van de Raad wordt gedoeld, is het niet raadzaam om een dergelijk ingrijpend besluit eerst daadwerkelijk met de Raad te bespreken alvorens een dergelijke brief de deur uit te doen. Het college is toch op de hoogte van de belangstelling van de Raad voor het onderwerp duurzaamheid? De Raad heeft vorig jaar nog een RAAD brede conferentie geïnitieerd, waar ook alternatieven voor aardgas uitgebreid zijn besproken en ook is hierbij aangegeven hoe snel deze wereldwijde ontwikkelingen plaatsvinden".

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha