Wijk bij Duurstede, 2 juni 2019. Op 16 mei 2019 stelde Jeroen Brouwer (SP) aan het college schriftelijke vragen over ongelukken op de kruising Landscheidingsweg en Wijkerweg. Op 28 mei 2019 werden deze vragen beantwoord door wethouder Willem Joustra, de antwoorden zijn sinds 31 mei te lezen op de website van de gemeente.

Toelichting

De afgelopen maanden zijn er meerdere ongelukken gebeurd op de kruising WijkerwegLandscheidingsweg. (zie noot 1, 2 en 3). Hierbij viel naast blikschade (auto´s die op foto´s tot ver in de berm staan) helaas ook een aantal slachtoffers te betreuren. Zowel mens als machine lopen dus gevaar op deze kruising.

En een ongeluk is nooit en te nimmer plezierig om mee te maken. Zeker gezien het feit dat deze (buiten)wegen in de zonnige maanden populair zijn bij wandelaars en fietsers, lijkt het nodig om in te grijpen. De vraag is wel wat de oorzaken zijn van deze ongelukken. Als SP vernemen wij wel eens geluiden over de hoge snelheid van het autoverkeer in het buitengebied in algemeenheid en specifiek tussen Overlangbroek en pakweg de Jumbo. Vandaar dat wij als SP het verkeer als prioriteit in het regionale Politieplan hebben laten opnemen.

Natuurlijk kan een ongeluk komen door onoplettendheid van chauffeurs en/of slecht zicht. Hierbij werkt het wellicht om meer borden te plaatsen die aangeven dat er een (voorrangs)kruising aankomt. Of is het beter om hier andere structurele maatregelen (drempel/wegversmalling) te nemen. Elk slachtoffer bij de ongelukken is er een te veel. Wij wensen de getroffenen vooral sterkte toe. Dat zal voor iedereen duidelijk zijn. Als SP staan we lokaal achter die oproep van het kabinet om het aantal slachtoffers naar nul te brengen. Hopelijk komt daar een goed plan, met eventuele financiële middelen voor en is het niet de zoveelste mooie maar loze belofte. Besturen is lokaal ook handelen, voordat het (nog) erger wordt. Wij vragen het college daar naar te kijken en daar waar nodig maatregelen te nemen. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Noot 1; http://www.ditiswijk.nl/nieuws/112/2535-aanrijding-wijkerweg-landscheidingsweg
Noot 2; https://ditiswijk.nl/nieuws/112/2260-aanrijding-kruising-landscheidingsweg-wijkerweg
Noot 3; https://www.ditiswijk.nl/nieuws/112/950-bedrijfsbus-en-stationwagen-botsen-op-kruising

Gratis nieuwsbrief

Aanmelden of afmelden

De nieuwsbrief wordt dagelijks na 18.00 uur gemaild.
captcha